Peter Ouspensky bemutatása

Piotr Demianovich Ouspensky (1878. március 5. – 1947. október 2.) orosz filozófus volt, aki elutasította korának tudományát és pszichológiáját, mivel erősen gyanította, hogy léteznek felsőbbrendű gondolkodási rendszerek. Fiatalkorában a miszticizmust és az ezotériát tanulmányozta, és sokat utazott az ősi bölcsesség után kutatva, mert érezte, hogy a múlt korok többet tudtak, mint a jelen kor. „Úgy éreztem, hogy mindenütt egy holt fal van” – jegyezte meg egyik korai életrajzi feljegyzésében. „Akkoriban azt szoktam mondani, hogy a professzorok ugyanúgy megölik a tudományt, mint a papok a vallást.”

Amikor Ouspensky 1915-ben találkozott George Gurdjieffel és megismerkedett a Negyedik Úttal, rájött, hogy a tudás felé vezető út akadálya önmagában rejlik; nem lehet megtalálni az igazságot anélkül, hogy az ember ne dolgozna az igazság megélésén. A valódi tudás csak akkor jöhet el, ha az ember kellően felkészült a befogadására. Ouspensky élete hátralévő részében azon fáradozott, hogy a Negyedik Út elveit magáévá tegye, és megossza azokat a hasonlóan gondolkodó emberekkel. Ezáltal kora igazságának közvetítőjévé vált, és a világháború előtti korszak bölcsességét a huszadik század közepére vitte át.

Ouspensky korai évei

Ouspensky 1878-ban született Moszkvában, egy művészet iránt érdeklődő, középosztálybeli családban. Önéletrajzi beszámolóiban atipikusnak írja le önmagát, nem érdekelte, hogy úgy viselkedjen, mint más gyerekek, és korán hajlott olyan érettebb témák felé, mint a természettudomány. Tiszta emléke ezekről a nagyon korai évekről még kétéves kora előtti időszakra is kiterjedt:

Peter Ouspensky

Peter Ouspensky

[MAURICE NICOLL] Biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban emlékszel az életedre, mint én az enyémre, és hogy a te életednek több értelme van.

[OUSPENSKY] Igen, de nem egészen úgy, ahogy te gondolod. Észrevettem, hogy mennyi mindent elfelejtettél. Az én esetemben, gyerekként nem játszottam játékokkal. Kevesebb volt a képzelőerőm. Nagyon korán láttam, milyen az élet. i

Maurice Nicoll

Maurice Nicoll

Úgy tűnik, hogy ezek a koraérett tulajdonságok már fiatalkorában kikristályosodtak benne az iskolarendszerrel szembeni szilárd elégedetlenség, és később, serdülőkorában az akadémiai és tudományos intézményrendszerrel szembeni rosszallás megingathatatlan érzésében. Már hatéves korában megmutatkozott az a késztetés, hogy tanulmányait saját kézbe vegye, amikor Ouspensky a formális oktatás helyett autodidakta módon tanulta a tudományokat, különös érdeklődéssel a negyedik dimenzió elmélete iránt.

E késztetés mögött azonban sokkal kitörölhetetlenebb nyomot hagytak pszichéjében az akkoriban 5 éves Ouspensky és hároméves húga közötti ismételt déjà vu-élmények, amelyekben elmeséli, hogy képesek voltak olyan apró eseményekre emlékezni, amelyek még nem történtek meg.

[OUSPENSKY] Hogyan beszélhetsz anyával, nagymamával az előző életekről, még ha már meg is tanultál beszélni? Be fognak zárni. Nagyon jól emlékszem. Nagyon magányos voltam. Talán három, négy évet is kellett várnom, mire a húgom megszületett és megtanult beszélni, mielőtt volt kivel beszélnem.

Aztán gyakran előfordult, hogy kinézett az ablakon, és mesélt nekem az emberekről, akiket látott. Jól kiszámítható volt a sorrend az utcánkban, először a rendőr, aztán a postás, valahogy így. Mindig tudta, ki jön a sarkon, mert emlékezett rá.

Azt mondta (csak mi használtuk a saját gyereknyelvünket): „Most már rendőr lesz”. Azt mondtam: „És most jön az adószedő”, és jött is. Amikor ezt gyakran csináltuk, azt mondtam neki: „Szóljunk anyának, nagymamának?”. Erre a kishúgom azt mondta: „Mi értelme lenne szólni anyának, nagymamának?  Nem tudnak, nem értenek semmit”. Gondolj csak bele, én 5 éves voltam, ő meg 3. ii

Peter Ouspensky in Childhood

Ouspensky gyermekkorában

Ezek az élmények kétségtelenül hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatal Ouspensky már nagyon korán meggyőződött egy olyan burkolt valóság létezéséről, amely mögött egy egészen más világ húzódik meg, az életnek gyökeresen más jelentésével, mint amit a körülötte lévő felnőttek általában megértenek. Ez volt az a benne rejlő mag, amely a tanulmányai és a személyes fejlődésének későbbi éveiben kifejeződött, és valójában soha meg nem szűnt.

[OUSPENSKY] Felfedeztem az ezotéria eszméjét, találtam egy lehetséges nézőpontot a vallás és a misztika tanulmányozásához, és új lendületet kaptam a „magasabb dimenziók” tanulmányozásához. iii

Ouspensky elismertsége új csúcsot ért el a Tertium Organum megjelenésével, amelyet a magasabb dimenziók problémájának mesterműveként üdvözöltek, és amely az akkor 34 éves férfit kiemelkedő filozófussá tette. Ezek a világi eredmények azonban mindig is másodlagosnak tűntek számára, mivel a mélyebb vágyakozás, amely gyermekkora óta beleivódott a jellemébe, lehetetlenné tette számára, hogy megelégedjen a hétköznapisággal. Ouspensky egész életében  folyamatosan ragaszkodott ahhoz, hogy ne elégedjen meg kevesebbel, mint a csodával való közvetlen kapcsolattal.

Ouspensky 1912

Ouspensky 1912-ben

Ouspensky irodalmi sikere nem tudta elvakítani attól a ténytől, hogy a magasabb dimenziók megtapasztalása sokkal jobb, mint egy bestseller megírása róluk. Elhatározta, hogy a gyakorlatban keresi a csodát, közvetlen kapcsolatba lépve olyan iskolákkal, amelyek tudással és gyakorlati módszerekkel rendelkeznek. Így a keresése folytatódott.

[OUSPENSKY] Amikor elmentem, már tudtam, hogy iskolát vagy iskolákat fogok keresni. Már régen eljutottam idáig. Rájöttem, hogy a személyes, egyéni erőfeszítések nem elegendőek, szükséges kapcsolatba kerülni azzal a valódi és élő gondolattal, amelynek valahol léteznie kell, de amellyel elveszítettük a kapcsolatot. Ezt megértettem; de maga az iskolákról alkotott elképzelésem sokat változott utazásaim során, egyfelől egyszerűbbé és konkrétabbá vált, másfelől hidegebbé vált és távolabbra került. Azt szeretném ezzel mondani, hogy az iskolák számomra sokat veszítettek meseszerű jellegükből. iv

Találkozás Gurdjieffel

1913 és 1914 között Ouspensky iskolát keresve utazott, legtöbbször Indiába, és bár sikerült jobban megismernie a létező iskolatípusokat, nem jutott közelebb a keresésének megfelelő iskola felfedezéséhez. Úgy tervezte, hogy a Közel-Keleten folytatja a keresést, azonban az utazás az első világháború kitörése miatt félbeszakadt, és haza kellett térnie.

A politikailag zaklatott Oroszországba való visszatérése után nem sokkal Ouspensky előadásokat szervezett, hogy az Indiában tett felfedezéseit megossza a hasonlóan gondolkodó emberekkel, akiket érdekeltek a spirituális törekvései. Az egyik ilyen moszkvai előadáson két Gurdjieff-tanítvány kereste fel, akik tájékoztatták őt egy okkult kutatásokkal és kísérletekkel foglalkozó csoportról. Meghívták, hogy találkozzon a tanítójukkal. Bár Ouspenskynek kezdetben rossz benyomása volt a lehetőségről, és érdektelenül reagált, az egyik tanítvány nyomására beleegyezett a találkozóba.

Peter Ouspensky

Gurdjieff (1908-1910?)

[OUSPENSKY] 1915 tavaszán Moszkvában találkoztam egy furcsa emberrel, akinek egyfajta filozófiai iskolája volt. George I. Gurdjieff volt az. Ő és az eszméi nagyon nagy hatást gyakoroltak rám. Nagyon hamar rájöttem, hogy ő sok olyan dolgot megtalált, amit én Indiában kerestem. Felismertem, hogy egy teljesen új gondolatrendszerrel találkoztam, amely felülmúlta mindazt, amit addig ismertem. Ez a rendszer egészen új megvilágításba helyezte a pszichológiát, és megmagyarázta azt, amit korábban nem értettem az ezoterikus eszmékről és az „iskolai elvekről”. iii

[OUSPENSKY] Magyarázataiban egy szakember bizonyosságát éreztem, a tények és egy rendszer nagyon finom elemzését, amelyet nem tudtam felfogni, de amelynek létezését már éreztem, mert Gurdjieff magyarázatai nem csak a tárgyalt tényekre, hanem sok más dologra is ráébresztettek, amelyeket megfigyeltem vagy sejtettem. iv

[OUSPENSKY] Habozás nélkül láttam, hogy azon a területen [a pszichológiában], amelyet minden másnál jobban ismertem, és amelyben valóban képes voltam megkülönböztetni a régit az újtól, az ismertet az ismeretlentől, Gurdjieff többet tudott, mint az egész európai tudomány egészében véve. v

 

Maurice Nicoll

Gurdjieff és Ouspensky 1915 körül

Ouspensky azonnal felismerte Gurdjieffben a tanár és az iskola minőségét, amely minden személyes tanulmánya és külföldi kutatása során elkerülte őt. Hamarosan segített megalakítani a korai szentpétervári csoportot, ahová Gurdjieff rendszeresen utazott Moszkvából, és néhány évig Gurdjieff belső körének tagja lett, kulcsszerepet játszott az iskola létrehozásában az orosz forradalomtól kezdve egészen a fontainebleau-i intézet megalakulásáig​.

Ouspensky erről az időszakról való visszaemlékezését aprólékosan dokumentálta A csodálatos keresése: Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyvében, amely posztumusz jelent meg, és amelyet széles körben Gurdjieff tanításainak mesteri bevezetőjeként tartanak számon.

Találkozás a csodával

Ouspensky élete örökre megváltozik 1916 nyarán, amikor egy csodákkal teli hétben merül el. Gurdjieff belső munkája, legközelebbi tanítványai kis csoportjának társaságában, egy finnországi vidéki házban, fordulóponthoz ér. A személyes és a csoportos gyakorlatok hatására olyan felfokozott érzelmi állapotba kerül, hogy telepatikus beszélgetésekbe bocsátkozik Gurdjieffel.

[OUSPENSKY] Az egész azzal kezdődött, hogy elkezdtem hallani a gondolatait. Egy kis csupasz fapadlós szobában ültünk, ahogy falun akkor szokásos volt. Én G.-vel szemben ültem Dr. S. és Z. között. G. a jellemvonásokról beszélt, és hogy képtelenek vagyunk az igazságot meglátni és mondani. Szavai nagyon megdöbbentettek. És váratlanul észrevettem, hogy a szavai mögött, melyeket mindannyiunkhoz intézett, bizonyos „gondolatokat” nekem szánt. Elkaptam az egyik gondolatot és hangosan feleltem rá. G. bólintott, és elhallgatott. Igen hosszú szünet következett. Szó nélkül, mozdulatlanul ült. Egy kis idő után, a csendben belülről hallottam a hangját, mintha a mellkasomban lenne, a szívemhez közel. Egy bizonyos kérdést tett fel. Ránéztem: mozdulatlanul ült és mosolygott. A kérdése nagyon erős érzelmet váltott ki belőlem. De igenlően válaszoltam neki.iv

Ouspensky számára felsejlik, hogy a szokatlan feszültségnek ez az állapota lehet a kulcsa minden magasabb rendű érzékelésnek, és hogy a magasabb rendű jelenségek nem vizsgálhatók e furcsa érzés, mint előfeltétel nélkül. Ez a szubjektív, mégis rendkívüli felfedezés számára a válasz a csoda keresésére, mellyel Gurdjieff korábbi tanításait olyan kontextusba helyezi, mint az ide vezető előkészítő terepet.

[OUSPENSKY] Van valami a magasabb rendű jelenségekben, ami különleges érzelmi állapotot követel a figyelésünkhöz és tanulmányozásunkhoz. És ez minden “tudományosan irányított” kísérletet vagy megfigyelést kizár.iv

[OUSPENSKY] Ez egy érzelmi állapot, és pont azt nem értjük, hogy ez nélkülözhetetlen és enélkül a tények nem lehetségesek.iv

[OUSPENSKY] Szükség van egy bizonyos különleges energia vagy pont létrehozására (a szó hétköznapi értelmében használva), és ez csak nagyon komoly érzelmi stressz pillanatában történhet meg. Minden ezt megelőző munka csak a módszer előkészítése.vi

A csodák nem érnek véget Finnországban, hanem még hetekig folytatódnak, amikor Ouspensky az utcán elhaladó „alvó emberekkel” találkozik, egy magasabb rendű érzékeléssel, amely megfigyelése szerint addig tart, amíg ő maga nem alszik el. Noha ezek a magasabb rendű tények felmérhetetlen értéket képviselnek számára, az élményt kísérő szokatlan feszültség állandó, és gyakran nehezen elviselhető.

[OUSPENSKY] Hogy tudnék ettől megszabadulni? Nem tudom tovább elviselni.

[GURDJIEFF] Inkább aludni szeretne?

[OUSPENSKY] Természetesen nem.

[GURDJIEFF] Akkor mit kíván? Amit akart, megvan. Éljen vele. Jelenleg nem alszik! iv

Gurdjieff elhagyása

A következő nyáron, 1917-ben Gurdjieff összegyűjti 13 tanítványát egy kis házban, az oroszországi Kaukázus hegység lábánál fekvő Essentuki város szélén. A csoport hat héten át, éjjel-nappal zajló, kimerítő programon vesz részt, amelyről Ouspensky úgy számol be, mint ami nagy jelentőséggel bír számára Gurdjieff tanítása ismereteinek és gyakorlati módszereinek megértésében.

Aztán egy, az egyik idősebb tanítványát érintő incidens kapcsán Gurdjieff bejelenti, hogy a csoport feloszlik, és minden munkát abbahagynak.

[OUSPENSKY] És váratlanul minden megváltozott. Egy általam véletlennek vélt ok folytán, és ami a csoportunk néhány tagja között fennálló súrlódás következménye volt, Gurdjieff bejelentette, hogy a csoportot feloszlatja, és a munkát megszünteti.iv

[OUSPENSKY] Mindez nagyon meglepett engem. Azt gondoltam, hogy a lehető legrosszabb alkalom volt arra, hogy ’komédiát’ játsszunk, és ha Gurdjieff komolyan értette, amit mondott, miért fogott bele ebbe a vállalkozásba? Ez alatt az idő alatt bennünk semmi új dolog nem fejlődött ki.  És ha Gurdjieff elkezdte a munkát velünk, olyanokkal, amilyenek voltunk, akkor most miért szüntette be?iv

 

A döbbenet, a zavarodottság és a csalódottság természetesen drámai hatással van a csoportra, de Ouspensky esetében ez a Gurdjieffből való kiábrándulás magvait is elülteti, arra késztetve őt, hogy ettől a pillanattól kezdve különbséget tegyen a tanító és a tanítás között.

[OUSPENSKY] És be kell vallanom, hogy attól a perctől fogva a Gurdjieffbe vetett bizalmam megingott. Miről volt szó, és mi bántott különösebben, még ma sem tudom meghatározni. De tény, hogy ettől a perctől fogva valahogy elkezdtem Gurdjieffet az ideáitól különválasztani. Addig ez soha nem fordult elő.iv

A szakadék tovább mélyül, amikor Ouspensky visszautasít két meghívást, hogy 1919-ben csatlakozzon Gurdjieffhez Tifliszben, és részt vegyen az ’Intézet az ember harmonikus fejlődéséért’ első bemutatkozásán. Ouspenskyt nem nyűgözi le a létesítmény jellege.

[OUSPENSKY] Gurdjieff kénytelen volt a külső körülményeknek megfelelően valamiféle látszólagos formát adni munkájának, [de] be kell valljam, hogy az ’Intézet az ember harmonikus fejlődéséért’ programja nem nagyon lelkesített… és hogy lehetett ennek a külső formának valami karikatúra jellege. iv

Prospectus of Gurdjieff's School

Az Ember Harmonikus Fejlődéséért Intézet prospektusa (kb. 1919)

A törés nem azonnal következik be, hanem fokozatosan, konstantinápolyi, londoni és párizsi események sorozatán keresztül. Ouspensky többször is kísérletet tesz arra, hogy folytassa a munkát egykori tanítójával, de újra és újra arra a felismerésre jut, hogy ez lehetetlen. Miután Gurdjieff megalapítja a franciaországi Prieuré Kastélyt, és 1924-ben majdnem halálos balesetet szenved, Ouspensky teljesen megszakítja vele a kapcsolatot.

[OUSPENSKY] Azért kértem, hogy jöjjön el, mert el kell mondanom, hogy úgy döntöttem, minden kapcsolatot megszakítok Gurdjieff úrral. Ez azt jelenti, hogy választania kell. Vagy elmegy és vele dolgozik, vagy dolgozhat velem: de ha velem marad, akkor vállalnia kell, hogy semmilyen módon nem érintkezik Gurdjieff úrral.vii

[OUSPENSKY] Amikor megismerkedtem Gurdjieffel, elkezdtem vele dolgozni bizonyos elvek alapján, amelyeket megértettem és elfogadtam. Azt mondta: „Először is, nem szabad elhinned semmit, másodszor pedig, nem szabad olyasmit tenned, amit nem értesz.” Emiatt fogadtam el őt. Aztán két-három év múlva láttam, hogy megszegi ezeket az elveket. Azt követelte, hogy az emberek fogadják el azt, amiben nem hisznek, és tegyék azt, amit nem értenek. Hogy ez miért történt, arról nem akarok elméleteket gyártani. v

[OUSPENSKY] Kérdés: Megfordult már a fejében, hogy megbánta, hogy valaha is találkozott Gurdjieffel?

Ouspensky: Soha. Tulajdonképpen miért? Nagyon sokat kaptam tőle. Mindig nagyon hálás vagyok magamnak, hogy az első este után megkérdeztem tőle, mikor láthatom legközelebb. Ha ezt nem tettem volna, most nem ülnénk itt.

Kérdés: De ön két nagyon zseniális könyvet írt.

Ouspensky: Azok csak könyvek voltak. Többet akartam. Magamnak akartam valamit. v

Az Ouspensky Iskola

Amikor Ouspensky 1921 augusztusában Londonba érkezik, a Tertium Organum angol fordításának népszerűsége fogadja, amely – tudta nélkül – egy évvel korábban jelent meg New Yorkban és Angliában. A londoni értelmiségi körök néhány meghatározó tagját lenyűgözi a munkája, akik befolyása és anyagi támogatása révén teret kap, hogy kifejthesse Gurdjieff tanítását.

A Gurdjieffel való, 1924-ben bekövetkezett végső szakítása jelzi azt a pontot, amikor Ouspensky elhatározza, hogy saját önálló iskolát alapít.  Annak ellenére azonban, hogy bőséges anyagi forrásokhoz és fogékony közönséghez férhet hozzá, az 1920-as években szándékosan visszafogja a növekedést: korlátozza a felvehető tanítványok számát, és idejének nagy részét kiadványaira fordítja, gyakran a londoni csoportot is bevonva az írás folyamatába.

[OUSPENSKY] A rendszer dolgozókra vár. Nincs benne olyan kijelentés vagy gondolat, amely ne igényelne és ne engedné meg a további fejlesztést és kidolgozást. Nagy nehézségekbe ütközik azonban az emberek kiképzése erre a munkára, mert a rendszer közönséges intellektuális tanulmányozása teljesen elégtelen; és nagyon kevés olyan ember van, aki képes a tanulmányozás más módszereit is elfogadni és ugyanakkor képes is ezekkel a módszerekkel dolgozni.viii

 

Az 1930-as évek a terjeszkedés új légkörét nyitják meg. Ouspensky 1931-ben kiadja az „A világegyetem új modelljét”, megszűnnek a korlátozások, amelyek lehetővé teszik, hogy több diák csatlakozzon az iskolához, és nagyobb ingatlanokat biztosítanak, ahol együtt élhetnek és dolgozhatnak. A Lyne Place-i farmot 1935-ben, a londoni Colet Gardenst pedig 1938-ban vásárolják meg, aminek eredményeképpen létrejön az iskola külső formája, a „Történelmi-Pszichológiai Társaság”.

A Társaság alapszabálya felvázolja az Ouspensky-iskola fő céljait:

Az ember fejlődése problémáinak, és különösen a pszichotranszformizmus eszméjének tanulmányozása.
A különböző történelmi korszakokban és országokban működő pszichológiai iskolák tanulmányozása, valamint az emberiség erkölcsi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatásuk vizsgálata.
Az önismereti és önfejlesztő módszerek gyakorlati vizsgálata a pszichológiai iskolák elvei és módszerei szerint.
Vallás-, filozófia-, tudomány- és művészettörténeti kutatómunka azzal a céllal, hogy meghatározzuk közös eredetüket, ha az fellelhető, és a különböző pszichológiai szinteket mindegyikben.
ix

Azzal egy időben, hogy egyre több tevékenységgel és ambiciózusabb tervekkel lendületet kap az iskola – tanítványai száma meghaladja az ezret -, Európában kiéleződik a háború, ami 1939-re arra kényszeríti Ouspenskyt, hogy hirtelen leállítsa az iskola munkáját, és meghozza azt a döntését, hogy az Egyesült Államokba költözik. 1941-ben már New Yorkban kezd találkozókat tartani, és a következő évben megvásárolja a Franklin Farmsot, egy nagy házat és birtokot New Jerseyben, amely új otthonául és tanítási központként szolgál az őt Angliából követő tanítványok és az általa vonzott amerikai diákok számára.

 

A rendszer elhagyása

1946 tavaszán, 68 éves korára Ouspensky egészségi állapota rohamosan romlik krónikus vesebetegsége miatt. Nyáron utolsó előadásait tartja New Yorkban, hogy közölje amerikai tanítványaival a nemkívánatos hírt, miszerint Angliába megy, és átadja a Franklyn Farms-i iskola vezetését Madame Ouspensky-nek.

1947. január 23-án Ouspensky visszatér Angliába, és februártól júniusig hat előadást tart a Colet Gardensben, több mint 300 fős hallgatóság előtt. Súlyosan meggyengült egészségi állapotának látványa meglepi angol tanítványait, még annál is jobban a drámaian megváltozott viselkedése, amely nem illik ahhoz a tanárhoz, akire emlékeznek.

[KÉRDÉS] Akarja, hogy folytassuk azt a programot, amelyet 1940-ben adott nekünk?
[OUSPENSKY] Program? Nem ismerek programot. Milyen program?
[KÉRDÉS] A program, amelyet 1940-ben adott.
[OUSPENSKY] Nem, nem emlékszem.
[…]
[KÉRDÉS] Igyekszünk követni azt a tanítást, amit ön évekkel ezelőtt adott nekünk.
[OUSPENSKY] Én nem adtam semmilyen tanítást.
[KÉRDÉS] Ön mondott nekünk bizonyos dolgokat, hogy segítsen nekünk.
[OUSPENSKY] Ezt rosszul érti.
[KÉRDÉS] Hol kezdhetünk most dolgozni?
[OUSPENSKY] Megnézem, mit szeretnének tudni, és hol akarják kezdeni, és akkor meglátjuk az első lépést, és talán megtaláljuk a második lépést is. Nem tudjuk az első lépést, ez a kérdés. Ezt nem szabad elfelejteni
.x

[KÉRDÉS] Úgy érti, Ouspensky úr, hogy ön elhagyta a Rendszert?”
[OUSPENSKY] Nincs semmilyen Rendszer.xi

Ouspensky rendkívüli zavart kelt azzal, hogy idegenként adja ki magát, nem ismeri el, és nem kapcsolódik ahhoz a tanításhoz, amely több mint két évtizeden át identitásának és hivatásának központi alapja volt. Minden válaszában szűkszavú, nem hajlandó a tanítás zsargonjában beszélni, és elutasítja a közös cél minden fogalmát, ehelyett önmagukhoz, saját személyes helyzetükhöz, mint kiindulóponthoz irányítja a kérdezőket.

A közönség megoszlik azok között, akik a látványt leromlott állapotának bizonyítékaként tekintik, míg mások mélyebb őszinteségének megnyilvánulásaként fogadják. Néhányan tovább mennek, és felhívást ismernek fel benne arra, hogy megszabaduljanak a „rendszernek” nevezett tanítási formától, amely annyi év után tehernek bizonyult a további megértésükre nézve.

[OUSPENSKY] Újra kell kezdeniük. Új kezdetre van szükség. Mindent újra kell építeniük maguknak – az elejétől kezdve. xii

[OUSPENSKY] Igen, azt mondtam, hogy elhagyni, nem pedig elpusztítani. xiii

Ouspensky utolsó napjai

1947 nyarán Ouspensky egy kis tanítványi körrel Lyne Place-be utazik, és elkezdi felkeresni élete emlékezetes angliai helyszíneit azzal a nyilvánvaló céllal, hogy felkutassa és emlékezetében rekonstruálja mindazokat az epizódokat, amelyekkel kapcsolatban álltak. Azok, akik csatlakoznak Ouspenskyhez ezeken az utazásokon, egyfajta expedícióként fogják fel őket, amely megköveteli tőlük, hogy folyamatosan dolgozzanak azon, hogy megragadják rejtélyes nyomainak és utalásainak jelentését, hogy eligazodjanak.

[OUSPENSKY] Mi ez a hely​?

[MISS P] Lyne Place.

[OUSPENSKY] Mihez kapcsolódik?

[MISS P] Mindenhez kapcsolódik.

[OUSPENSKY] Ez az – pontosan ez az. xiii

1947. szeptember 4-re az Atlanti-óceán mindkét partján már javában folynak az előkészületek Ouspensky Amerikába való visszatérésére: a Lyne Place-i emberei az elutazására, a Franklin Farmon élők pedig az érkezésére készülnek. Az utolsó pillanatban azonban, mielőtt felszállt volna a hajóra, Ouspensky lemondja az egész utat, és kéri, hogy térjenek vissza Lyne Place-re, mely döntésről egyből kiderül, hogy mindvégig ez volt a terve​.

[OUSPENSKY] Tudod, hogy soha nem állt szándékomban Amerikába menni – egy percre sem.xiii

A tervek hirtelen megváltozása különös és furcsa események sorát indítja el, amelyeket Ouspensky társai szokás szerint fenntartás nélkül elfogadnak és helyeselnek, függetlenül attól, hogy mennyire szokatlannak vagy ésszerűtlennek tűnnek a kérései. Arra kényszeríti a háztartást, hogy minden rutint felborítson, összemosva a nappalt az éjszakával, folytatva a kincsvadászatot egész Angliában, miközben elképesztő akaraterőről tesz tanúbizonyságot törékeny és súlyosan legyengült állapota felett​.

[OUSPENSKY] Fel tudod fogni, hogy mindent csak erőfeszítéssel lehet megtenni, vagy még mindig azt hiszed, hogy minden megtörténhet magától helyesen​? xiii

[TANÍTVÁNY] Hogyan találhatom meg az igazi „Én”-t?
[OUSPENSKY] Azáltal, hogy követelményeket támasztasz magaddal szemben. Megmutatom neked az utat.
xiii

A belső köréhez tartozók arról beszélnek, hogy ezekben az utolsó napokban folyamatosan természetfeletti jelenségek történnek. Ouspensky-nek tulajdonítják azt a képességet, hogy telepátiával irányítani tudja az embereket és az eseményeket, hogy különleges körülményeket és forgatókönyveket idéz elő, mintha egy színházi előadást rendezne és hozna létre, amelynek központi cselekménye saját tudatos halála, amelynek pillanatában minden egyes munkatársa, a maga szerepét játszva, utasításokat kap személyes munkájának jövőbeli fejlődésére vonatkozóan​.

[OUSPENSKY] Ez nem főpróba. Ez nem egy csoda. Ez a csodára való felkészülés.xiii

Ouspensky 1947. október 2-án hal meg  Lyne Place-ben, és azok, akik a legvégén vele voltak, abban a szilárd meggyőződésben maradtak, hogy a visszatérés elméletéhez való egész életen át tartó ragaszkodásának szellemében folytatta útját, hogy 1878. március 5-én Moszkvában, újszülöttként ismét visszatérjen.  Ennek az utolsó időszaknak tudatos terve az volt, hogy tanúságtételként szolgáljon annak a tanításnak a valóságáról, amelynek egész életét szentelte​.

[OUSPENSKY] Gondolj a halálra. Nem tudod, mennyi időd van még hátra. És ne feledd, hogy ha nem változtatsz, minden újra megismétlődik, minden ostoba baklövés, minden buta hiba, minden elvesztegetett idő és lehetőség – minden újra megtörténik, kivéve azt az esélyt, amit ezúttal kaptál, mert a lehetőség soha nem jön ugyanabban a formában​.xiv

Források

 1. Pszichológiai kommentárok (Psychological Commentaries) – Maurice Nicoll
 2. Ouspensky beszélgetése Gerard Palmerrel (1946) 
 3. Önéletrajzi jegyzet
 4. Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Deminaovich Ouspensky
 5. P. D. Ouspensky Emlékgyűjtemény, Sterling Emlékkönyvtár, Yale Egyetem
 6. Egy újabb feljegyzés (A Further Record) – Peter Deminaovich Ouspensky
 7. A tanú (Witness) – John Godolphin Bennett
 8. Egy ismeretlen tanítás töredékei (Kézirat, 1926) – Peter Deminaovich Ouspensky
 9. A Történelmi-Pszichológiai Társaság alkotmánya, tárgyai és szervezete
 10. 1947. február 24., Colet Gardens 
 11. 1947. május 21., Colet Gardens
 12. Az égi befolyás elmélete – Rodney Collin
 13. Egy varázsló utolsó emlékiratai – Rodney Collin és Francis Roles
 14. Lelkiismeret: Az igazság keresése – Peter Deminaovich Ouspensky

2022/24-ben a BePeriod egy többrészes dokumentumfilmet készít George Gurdjieffről.

George Gurdjieff

I.rész:
Gurdjieff

Gurdjieff Teaching

II. rész:
Tanítás

Gurdjieff's School - Chateau de Prieure

III. rész:
Iskola

Gurdjieff on Struggle

IV. rész:
Beavatás

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

V.rész:
Negyedik Út