Iratkozz fel levelezőlistánkra, hogy tájékozódhass tevékenységeinkről és projektjeinkről:

Ez  a George Gurdjieffről szóló ötrészes dokumentumfilm második része: 

Gurdjieff Tanítása 

Az

Igazság

Keresője

II.rész: Az Üzenet
A Gurdjieffhez vonzódó emberek gyakorlati módszereket találnak a belső változáshoz. Tanítása további hitelességet nyer azáltal, hogy ősi…

I. rész:

Gurdjieff

I

III.rész:

Az Iskola

I

IV.rész:

Beavatás

l

V.rész:

Negyedik Út

l

II. rész: Az üzenet

Gurdjieff nagy elvárásokat támaszt egy nyugati ezoterikus iskola létrehozásával szemben…

Gurdjieff Teaching Students

Gurdjieff tanítványokat tanít

A hozzá vonzódó emberek erőteljes válaszokat találnak égető kérdéseikre, és gyakorlati módszereket találnak a belső változáshoz. Tanítása további hitelességet nyer azáltal, hogy ősi, tárgyilagos és kipróbált. 

Gurdjieff Teaching Students

Gurdjieff tanítványokat tanít

Gurdjieff Teaching

Gurdjieff tanít

A vallási tanítások belső és külső jelentése

[GURDJIEFF] „Minden vallási tanítás két részből áll, a láthatóból és a rejtettből. A vallásban csalódni azt jelenti, hogy a látható részben csalódott az ember, és a szükségét érzi, hogy megtalálja a vallás rejtett és ismeretlen részét.”i

A mi korunkban nyilvánvalóan nem társítjuk a „vallást” a „tanítással”. A templomot, a mecsetet vagy a zsinagógát nem tekintjük iskolának. De a történelem nagy részében itt történt az oktatás. Ma a templomba járást a hit megnyilvánulásával, erkölcsi oktatásban való részvétellel, vagy talán egyszerűen a társasági élet formájaként azonosítjuk. Ezek a külső vagy exoterikus rétegek mindig is léteztek, de alattuk a tanulás mélyebb belső, ezoterikus rétege húzódott meg. Át kellett hatolnia a külső rétegen, hogy elérje a belsőt.

Gurdjieff Teaching

Gurdjieff tanít

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Karnaki templom, Théba

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Al-Muayyad szultán mecsete, Kairó

Ezoterizmus a templom építészetben

Az ezotéria ezen elve a vallási építészetben is kifejezésre jut. A templomok különböző fokú szakralitású részekre vannak osztva. Belépsz a legkevésbé szent résznél, és ahogy befelé haladsz, a terek szentebbé válnak. Minden templom szívében a legszentebb hely, építészetének fókuszpontja található: a szentek szentsége.

[GURDJIEFF] „Lehetőségem volt… hozzáférni szinte az összes hermetikus szervezet úgynevezett „szentjeihez”, amelyek hozzáférhetetlenek a hétköznapi ember számára, és eszmecserét folytathattam számtalan olyan emberrel, akik… valódi tekintélyek voltak.”ii

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Karnaki templom, Théba

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Angkor Wat, Kambodzsa

A vallás külső körének tanításai mindig egy külső istenről vagy istenekről beszélnek, amelyek irányítják az általunk lakott világot. Jehova a judaizmusban; Brahman a hinduizmusban; Zeusz az ókori Görögországban; Allah az iszlámban. A hangsúly az istenekhez fűződő megfelelő kapcsolatunkon van, az őket megidéző ​​istentiszteleti formákon és a nekik tetsző vagy nem tetsző viselkedésen. A külső jelentés egy erkölcsi kódexet is ad, amelyet a hívő közösségének be kell tartania.

A külső jelentés a külső világról, a makrokozmoszról beszél. A belső jelentés az emberi lényről, a mikrokozmoszról beszél. Tehát amikor a vallási szövegek egy istent az univerzum legmagasabb hatalmának neveznek, akkor a belső jelentésük az emberi lényben lévő legmagasabb hatalomra utal. Amikor a vallási szövegek úgy beszélnek az ördögről, mint egy gonosz erőről, amely arra törekszik, hogy eltérítse az emberiséget a helyes úttól, akkor a belső jelentésük az emberi gyengeségekről vagy szokásokról szól. Amikor a vallási szövegek kormányról beszélnek, belső jelentésük önmagunk kormányzására vonatkozik. Más szóval, amikor a vallási szövegek külső jelentéséről a belső jelentésre váltunk, a vallásról a pszichológiára térünk át. 

Peter Demianovich Ouspensky (Student of Gurdjieff)

Al-Muayyad szultán mecsete, Kairó

Peter Demianovich Ouspensky (Student of Gurdjieff)

Vishvanath Templom, Kajurahu

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Angkor Wat, Kambodzsa

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Vishvanath Templom, Kajurahu

Gurdjieff pszichológiai fejlődést tanít

Gurdjieff in Moscow - Varvarka Street

Varvarka utca, Moszkva

[GURDJIEFF] „Az ember lehetőségei hatalmasok. Még az árnyékát sem lehet elképzelni annak, amit az ember képes elérni… [De] egy alvó ember tudatában illúziói, „álmai” keverednek a valósággal… És ez az oka annak, hogy soha nem tudja kihasználni a birtokában lévő összes hatalmat.”i

Gurdjieff külső kihívásai

Gurdjieff azzal kezdi, hogy bemutatja tanítását azoknak, akik vonzódnak a miszticizmushoz, a spiritualitáshoz vagy a pszichológiához. Ez először kávézókban kötetlen beszélgetésekkel, majd formálisabb előadásokkal történik. Ezeken az előadásokon mindvégig hangsúlyozza, hogy a valódi változáshoz szervezettebb munkára lesz szükség. Az előadások legjobb esetben is csak előkészítő jellegűek. Gurdjieff a kezdetektől fogva, amikor 1912-ben találkozik első orosz tanítványaival, arról beszél, hogy formalizálja munkáját, pénzt gyűjt a felszerelés megvásárlásához, és végül állandó helyet bérel. De Oroszország politikai környezete ezt megakadályozza.

[GURDJIEFF] „Oroszország akkoriban békés, gazdag és csendes volt… a világháború váratlan és katasztrofális eseményei korábbi tevékenységének csúcspontján pusztították el.”ii

Oroszország soha nem látott mértékű szörnyűségek előtt áll: első világháború, majd forradalom és polgárháború. A háború vitathatatlanul az emberi irracionalitás legszélsőségesebb megnyilvánulása, annak, amit Gurdjieff „alvásnak” és „tömeghipnózisnak” nevezett. Maroknyi politikus nem tud megegyezésre jutni egy asztal mellett, és emiatt az egyik oldal több százezer katonájának egy másik oldal több százezer katonáját kell megölnie.

Gurdjieffnek, tanítása kezdetétől fogva, alkalmazkodnia kell a hihetetlenül szigorú, néha életveszélyes körülményekhez. Ugyanakkor az emberi konfliktusok extrém megjelenítése tökéletes vásznat képez az előadásához. Miért nem lehet megállítani a háborúkat? Miért nem látják az emberek a nyilvánvalót? Miért kell az emberiségnek folyamatosan ismételnie a hibáit?

Gurdjieff in Moscow - Varvarka Street

Varvarka utca, Moszkva

Gurdjieff Teaching in Bolshevik Russia

A bolsevik hadsereg átvonul Moszkva utcáin

Gurdjieff Teaching in Bolshevik Russia

A bolsevik hadsereg átvonul Moszkva utcáin

Gurdjieff Teaches 3 Brains - Female

Mikrokozmosz ember, mint háromagyú lény

Az emberi lény három agya

[GURDJIEFF] „Az ember általános pszichéje három… teljesen független „entitásra” oszlik, amelyeknek nincs kapcsolatuk egymással, és amelyek mind funkciójukban, mind megnyilvánulásaikban különállóak…”i

Gurdjieff ezeket az entitásokat „agyaknak” vagy „központoknak” nevezi, mert ezek irányítják minden cselekedetünket. Az egyik az elme, amely az asszociációért, az összehasonlításért, az absztrakcióért, a kategorizálásért és a fogalomalkotásért felelős. Egy másik a szív, amely felelős a félelemért, a szorongásért, a törődésért, az érzékenységért, az együttérzésért és különféle egyéb érzelmi benyomások feldolgozásáért. A harmadik pedig a test, amely felelős a fizikai impulzusokért, az érzékelésért, az éhségért, a fájdalomért, az élvezetért, a mozgásért és a térbeli tájékozódásért.

[JOHN BENNETT] „Sok kísérletet és megfigyelést végeztünk annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a három központ valóban létezik.”v

[PETER OUSPENSKY] „Gurdjieff az ideákat apránként adagolta, mintha védelmezte volna őket tőlünk. Amikor új témákat érintett csak általános elveket adott, gyakran elhallgatva a leglényegesebet… mikor például a funkciókról volt szó, első alkalommal három központról beszélt, gondolati, az érzelmi és mozgási központokról; ezek megkülönböztetésére próbált rávezetni, hogy példákat találjunk erre stb. csak azután adta hozzá az ösztönös központot, amelyről, mint egy független, mintegy önfenntartó gépezetről beszélt, és ezt követően a szex központot.”i

Gurdjieff Teaches 3 Brains - Female

Mikrokozmosz ember, mint háromagyú lény

Gurdjieff Teaches 3 Brains - Male

Mikrokozmosz ember, mint háromagyú lény

Gurdjieff Teaches 3 Brains - Male

Mikrokozmosz ember, mint háromagyú lény

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Arjuna lóval, kocsival és kocsissal

[GURDJIEFF] „Bizonyos keleti tanítások nyelvezetében… az ember teste, annak minden motoros-reflexes megnyilvánulásával, megfelel… egy hintónak; az ember érzelmeinek minden megnyilvánulása megfelel a hintóba befogott és azt húzó lónak; a bakon ülő és a lovat irányító kocsis a … „gondolatnak” felel meg; végül pedig a kocsiban ülő és a kocsisnak parancsokat adó utas az úgynevezett „én”.”iii

Ez a terminológia hindu. Az analógia szerepel a Védákban, majd később az Upanisádokban is kifejtik. Ez azt mutatja, hogy Gurdjieff ismerte a hinduizmus belső jelentését, amelyet ő és az Igazságkeresők indiai iskolákban és tibeti kolostorokban tanulhattak.

A ló, a kocsi és a kocsis szimbolikája el van rejtve azáltal, hogy történelmi kontextusba helyezik. A Mahábháratában zajló Kurukshetra háború előtt Arjuna egy lovas kocsin ül, és párbeszédet folytat fogathajtójával, Krisnával. A buddhizmusban, amikor Sziddhárta herceg kimerészkedik a palotájába, felszáll egy hintóra, amelyet négy ló húzott, fogathajtója, Chandaka vezetésével. A fontos történelmi események másodlagos részleteiként elhelyezve a ló, a kocsi és a kocsis ezoterikus jelentőségét könnyen figyelmen kívül hagyják.

Azt gondolhatnánk, hogy a belső kör rendelkezik a külső kör elől elrejtett tudással. Valójában mind a belső, mind a külső körök ugyanazt a tudást használják. Értelmezésükben különböznek egymástól.

Tehát, ha az emberi lény pszichéje három független agyból áll, ennek eredménye az, hogy állandóan ellentmondunk önmagunknak. Ez a felelős azért, hogy nehezen értjük meg önmagunkat, mert minden agy más nyelven beszél. És nagyobb léptékben ez a magyarázata annak, hogy a – nem egységes emberek összességéből álló- emberiség miért van arra szánva, hogy „Bábeli nyelvzavarban” éljen, soha ne értse meg egymást, és mindig konfliktusba kerüljön.

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Arjuna lóval, kocsival és kocsissal

Gurdjieff on Three Brains in Buddhism

Sziddhárta lóval, kocsival és kocsissal

Gurdjieff on Three Brains in Buddhism

Sziddhárta lóval, kocsival és kocsissal

Az egység hiánya az emberi lényben

Így az ősi tanítások belső értelmében tanított pszichológia hiányosként közelíti meg az embert. A természet csak egy bizonyos pontig fejleszt bennünket, amelyen túlmenően dolgoznunk kell, hogy kiteljesítsük veleszületett potenciálunkat. Mindaddig, amíg fejletlenek vagyunk, véletlenszerű kapcsolat van három agyunk és számos impulzusa között. Nincs egységes irányító elem, nincs mester, aki parancsot adna a kocsisnak, hogy fegyelmezze a lovat és vezesse a kocsit.

Könnyen befolyásolhatók vagyunk, mélyen hajlamosak vagyunk az irányíthatóságra. Gondolataink és érzelmeink nem a sajátunk. A nevelésen és oktatáson keresztül programozzák belénk. Az individualitás érzését kölcsönözzük nekik, mintha úgy gondolkodnánk és éreznénk, ahogyan akarunk, de valójában marionettek vagyunk. A tetteinket irányító húrok nem a mi kezünkben vannak.

Gurdjieff on Multiplicity - Christ and Multitudes

Jézus a sokaságnak prédikál, Rembrandt

[GURDJIEFF] „Azt mondjuk: „Én csináltam”, „’Én’ ezt gondolom”, „’Én’ ezt akarom csinálni” – de ennek semmi alapja nincs. Az embernek nincs egy egységes „én” -je. … helyette száz és ezer különálló, kicsi „én” van…” Minden percben, minden pillanatban az ember azt mondja vagy gondolja, „én”. És minden esetben más az énje. Most egy gondolat volt, majd egy kívánság, most egy érzés, azután egy másik gondolat, és ez így megy a végtelenségig. Az ember sokaság. Az ember neve légió.”i

Márk evangéliumában Jézus szembekerül egy démonok által megszállt emberrel, és megkérdezi a nevét. A férfi így válaszol: „Az én nevem légió, mert sokan vagyunk.” Tehát a démonok általi megszállottság belső jelentése: minden belső késztetés rabszolgájának lenni. Ez arra utal, hogy Gurdjieff is ismerte a kereszténység belső jelentését, talán a kappadókiai vagy az Athos-hegyre tett utazásaiból.

A külső jelentés ritka kivételnek tekinti a démonok megszállottságát, a természet szerencsétlen korcsának, amelyet gyorsan meg kell gyógyítani. A belső jelentés azt állítja, hogy minden emberi lényt démonok szálltak meg. Mindannyian a belső egység hiányától szenvednek, mindegyikükből hiányzik egy irányító elem, egyikükben sincs állandó „én”. Most egy erős fizikai impulzus irányít bennünket – éhség, fáradtság, szexuális vágy – amit egy érzelmi impulzus vált fel – a bűntudat, az önsajnálat vagy a megbecsülés iránti igény –, majd ezt egy mentális impulzus váltja fel – a kíváncsiság, nézeteltérés, fantasztikus álmodozás — vég nélkül.

Az emberek többsége soha nem fogja bevallani magának, hogy a belső világuk így működik. Az ábrándozásunkat „gondolkodásnak” nevezzük. Negatív érzelmeinket „őszinteségnek” nevezzük. Úgy teszünk, mintha szándék lenne tetteink mögött. Úgy teszünk, mintha tudatosak lennénk, egységesek lennénk.

Ez alkotja nehézségeinket, mert nemcsak egységünk hiányzik, hanem az egységünk hiányáról sem veszünk tudomást; nemcsak a belső késztetéseink rabjai vagyunk, hanem tudattalanul is rabszolgák vagyunk. Amíg úgy teszünk, mintha rendelkeznénk önuralommal, soha nem tesszük meg a szükséges erőfeszítéseket annak eléréséhez.

Gurdjieff on Multiplicity - Christ and Multitudes

Jézus a sokaságnak prédikál, Rembrandt

Gurdjieff on Multiplicity - Christ Heals Sick

Jézus meggyógyítja a betegeket, Rembrandt

Gurdjieff on Multiplicity - Christ Heals Sick

Jézus meggyógyítja a betegeket, Rembrandt

Gurdjieff Teaching Psychological Prison - Conception of Queen Maya

Maja királynő fogantatása Sziddhártával

Siddhartha's Departure from the Palace

Sziddhárta távozása a palotából 

Az emberi lény pszichológiai börtöne

[PETER OUSPENSKY] „Gurdjieff gyakran visszatért beszédeiben… a „börtön” példára és a  „megszökésre a börtönből”. Néha ezzel kezdte és aztán az volt még a kedvenc mondása, hogy ha a fogolynak a börtönben egyáltalán lehetősége van a szökésre, legelőször azt kell felismernie, hogy börtönben van.”i

Sziddhárta herceg egy börtönben született és nőtt fel, anélkül, hogy észrevette volna. Apja, a király születésétől fogva ide zárta, hogy ne legyen kitéve az élet szenvedésének, és ne gondolkodjon annak értelmén.

Gurdjieff Teaching Psychological Prison - Conception of Queen Maya

Maja királynő megfogan Sziddhártával

Gurdjieff Teachers Psychological Prison - Sidhartha Encountering Old Age

Sziddhárta találkozása az öregséggel

Buddha életéből származó jelenetek sorakoztak a korai buddhista templomok falai között, amelyek közül néhány valószínűleg akkor is ott állhatott, amikor az Igazság Keresői  olyan helyekre látogattak el, mint Afganisztán a 19. század végén. Édesanyja szerencsés fogantatásának jelenetei, a születés, az első hét lépés, a bebörtönzés fokozatos felismerése – egészen a megvilágosodásig a Bodhi fa alatt.

Az ilyen templomon való áthaladás Sziddhárta herceg életének ismétlésévé válik. A külső jelentés szintjén a hívő a buddhizmus alapítójának életének történetét tanulja. A belső jelentés szintjén a gyakorló megtanulja azokat a lépéseket, amelyek a bebörtönzéstől a szabadulásig vezetnek.

Gurdjieff on psychological prison - Great Departure

Sziddhárta távozása a palotából 

Gurdjieff Teachers Psychological Prison - Sidhartha Encountering Old Age

Sziddhárta lemond a világról

Gurdjieff Teachers Psychological Prison - Sidhartha Encountering Old Age

Sziddhárta találkozása az öregséggel

Gurdjieff Teachers Psychological Prison - Sidhartha Encountering Old Age

Sziddhárta lemond a világról 

Gurdjieff Finnországban és Essentukiban tanít

1916-ra Moszkvában és Szentpéterváron komoly tanulók kis magja gyűlt össze Gurdjieff körül. Gurdjieff nyolcukat egy finnországi vidéki házba vitte intenzívebb munkára.

[GURDJIEFF] „Az ember képtelen önmagát teljes egészében kontrollálni … ezt csak az iskolák, az iskolai módszerek, iskolai fegyelem tudja elérni. Az ember sokkal lustább. Majdnem mindent a megfelelő intenzitás nélkül tenne, vagy egyáltalán semmit se tenne, azt képzelve, hogy tesz valamit.”i

A szervezettebb csoportmunka egy másik kísérlete 1917-ben zajlik, amikor Gurdjieff az első 13 orosz tanítványát gyűjti össze hat hétre Essentukiban, az oroszországi Kaukázus-hegység lábánál. Erről Ouspensky személyesen számol be az Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyvében, melyet megértésének és fejlődésének sarkalatos pillanataként emel ki.

Gurdjieff Teaching House in Disorder

Izrael a polgárháborúban

Gurdjieff Teaching Deputy Steward

Dávid király, mint Helyettes intéző

A belső rend bemutatása az emberi lényben

[GURDJIEFF] „Az egyik tanításban az embert egy ház szimbolizálja, ahol sok a szolga, de nincs úr és nincs intéző.  A szolgálók feladataikat elfelejtették; senki sem akarja azt tenni, amit neki kellene; mindegyik úr akar lenni, ha csak egy percre is; és ebben zűrzavarban a ház súlyos veszélyben van.”i

Ennek a hasonlatnak az egyik legismertebb példája – mely gondosan el van rejtve – az Ószövetségből származik, ahogy Izrael tizenkét harcoló törzsből egy egyesült királysággá fejlődik. Nem egy rendezetlen házról, hanem egy rendezetlen országról beszél. A törzsek csak származásukban és hitükben közösek, de minden más tekintetben különböznek egymástól, mint ahogy látszólag egyetlen test és név birtoklása egyesít bennünket, valójában tele vagyunk ellentmondásokkal.

“Ebben az időben nem volt király Izraelben” – mondja Izrael bíráinak könyve abban az időben; ” és mindenki azt tette, ami neki tetszett.”

[GURDJIEFF] „Az egyetlen lehetőség a helyzet megmentésére, hogy ha a szolgálók egy értelmesebb csoportja összeül és kinevez egy ideiglenes intézőt.”i

Gurdjieff Teaching House in Disorder

Izrael a polgárháborúban

Gurdjieff Teaching Observing I

Saul király, mint Figyelő ‘én’

És valóban, az egyes törzsek vénei összeülnek, hogy királyt keressenek. Sault választják Izrael első királyának. Ő képviseli a Figyelő “én”-t. Sault Dávid követi, aki a Helyettes intézőt képviseli.

[GURDJIEFF] „Ez az ideiglenes intéző helyére helyezi a többi szolgálót, hogy mindegyik saját munkáját végezze: a szakácsot a konyhába, a kocsist az istállóba, a kertészt a kertbe, és így tovább. Így a „ház” készen várhatja az igazi intéző megérkezését, aki előkészíti a házat urának érkezésére.”i

A Bibliában a „Mester” vagy az „Úr” felcserélhető az „Isten”-nel. Tehát amikor Salamon király templomot emel Jeruzsálemben, és állandó kapcsolatot létesít Istennel, ez a Mesterrel való állandó kapcsolat létrehozását szimbolizálja; ami a mikrokozmosz emberi lényben rejlő legmagasabb potenciál kiteljesedése.

Gurdjieff Teaching Deputy Steward

Dávid király, mit Helyettes intéző 

Gurdjieff Teaching Observing I

Salamon király a trónon, mint Intéző 

Gurdjieff Teaching Observing I

Saul Király mint Figyelő ‘én’

Gurdjieff Teaching Observing I

Salamon király a trónon, mint Intéző

Gurdjieff az egység eléréséről

[GURDJIEFF] „Egy ember, aki már elérte az ember számára lehetséges legteljesebb fejlődést, birtokol… akaratot, tudatot, állandó és változatlan ’Én’-t, egyéniséget… és még sok egyéb tulajdonságot, amit vakságunkban és tudatlanságunkban magunkénak tulajdonítunk.”i

Gurdjieff azért jött, hogy megtanítsa, hogyan lehet megtalálni az Istent belülről, nem vallásos, érzelgős módon, hanem tudományos, mérhető erőfeszítésekkel. Pontosabban, az önemlékezés erőfeszítésével.

[JOHN BENNETT] „A zikr szó, szó szerint ’emlékezést’ jelent, ami Gurdjieff előadásában az „önmagunkra való emlékezés” -t jelenti. A szúfi zikr különleges jellemzője az Isten nevének megidézése. Ez a szándék és az akarat irányítása a bennünk lévő Istenség felé.”v

Önemlékezés

[GURDJIEFF] „Amikor nemcsak annak ébredsz tudatára, hogy mit csinálsz, hanem saját magadnak is, amint azt csinálod, akkor az ‘én’-t és az ‘én itt vagyok’ ‘itt’-jét is látod. Ez az önemlékezés… Amikor figyelik magukat, próbáljanak emlékezni önmagukra és később mondják el, mi volt az eredmény. Csak az önmagára való emlékezés folyamán elért eredményeknek van értékük.”iv

[PETER OUSPENSKY] „Az önemlékezés legelső próbálkozásai semmilyen eredményt nem hoztak, kivéve, hogy kimutatták: gyakorlatilag sohasem emlékszünk önmagunkra.”i

[JOHN BENNETT] „Hamar rájöttünk, hogy képtelenek vagyunk szándékoltan emlékezni magunkra egy-két percnél tovább. Kétségbeesetten, keményen küzdöttem. Ez volt az első tapasztalatom az „önmagamon való munkáról”, és ez egy új világot nyitott meg számomra. Először láttam, mire gondolt Gurdjieff, amikor azt mondta, hogy nem elég tudni, hanem Létezni is kell.”vi

[CHARLES NOTT] „Az önemlékezés oly egyszerű, de ugyanakkor oly nehéz. Miért? Mert az egész élet a bennünk lévő dolgokkal együtt összeesküdött ellenünk, hogy felejtsünk, hogy alvó állapotban tartson minket.”vii

[JEANNE DE SALZMANN] „Ez az a felszabadulás, amiről Gurdjieff beszél. Minden iskolának, minden vallásnak ez a célja… Az „én vagyok” megtapasztalásában megnyílok az istenire, a téren túli végtelenre, a magasabb rendű erőre, amelyet a vallások Istennek neveznek.”viii

Tehát Gurdjieffnek a makrokozmosz univerzumról és a mikrokozmosz emberi lényéről szóló bemutatása mögött az önemlékezés erőfeszítése rejlik, amelyet mindig és mindenhol alkalmazni kell. Ez teszi Gurdjieff tanítását üdítően gyakorlatiassá. Míg oly sok más tanítás olyan elméleteket mutat be, amelyek más elméleteket cáfolnak, Gurdjieff nem azért jött, hogy az ébredés új elméletét tanítsa. Azért jött, hogy tanítványait arra tanítsa, hogy képesek legyenek Lenni.

.

Források

  1. Egy ismeretlen tanítás töredékei  – Peter Deminaovich Ouspensky
  2. A jövendő jó hírnöke (The Herald of the Coming Good ) – George Ivanovich Gurdjieff
  3. Belzebub elbeszélései unokájának – George Ivanovich Gurdjieff
  4. Gurdjieff beszél tanítványainak – George Ivanovich Gurdjieff
  5. Gurdjieff: Új világ teremtése (Gurdjieff: Making a New World ) –  John Godolphin Bennett
  6. Tanú (Witness) – John Godolphin Bennett
  7. Gurdjieff tanítása: Egy tanítvány naplója (Teachings of Gurdjieff: A Pupil’s Journal ) – Charles Stanley Nott
  8. A lét valósága: Gurdjieff negyedik útja (The Reality of Being: The Fourth Way of Gurdjieff ) – Jeanne de Salzmann

Csatlakozzon levelezőlistánkhoz, hogy tájékozódhasson

Olvasson tovább:

I. rész:

Gurdjieff

I

III.rész:

Az Iskola

I

IV.rész:

Beavatás

l

V.rész:

Negyedik Út

l