Gurdjieff Teaching

A Negyedik Út

Ez egy George Gurdjieffről szóló teljes dokumentumfilm V. része. Ez a rész még készülőfélben van, és a tervek szerint 2022/24-ben jelenik meg.

A Negyedik Út

Ez egy George Gurdjieffről szóló teljes dokumentumfilm V. része. Ez a rész még készülőfélben van, és a tervek szerint 2022/24-ben jelenik meg.

Csatlakozzon levelezőlistánkhoz, hogy tájékozódhasson

V. rész: A Negyedik Út

A Prieuré bezárása nem jelenti Gurdjieff tanításának végét …

Gurdjieff Writing at the Cafe de la Paix

Gurdjieff a párizsi Café de la Paix-ban ír

Egy illúzió összeomlását jelzi. Ha ötvenes évei végére nem gyökereztette meg az ősi iskolákat Nyugaton, valószínűleg soha nem is fogja. Azok a követők, akiket egy ilyen intézmény reményei vezérelnek, most távoznak. Akik maradnak, azt azzal az elképzeléssel teszik, hogy a változás és a bizonytalanság lesz a norma.

Az Intézet feloszlatása után Gurdjieff a Prieuré-ről az írásra helyezi a hangsúlyt. Ambíciózus léptékű terveket vázol fel, amelyek sok nehézségbe ütköznek. Írásai végül – tanítványai jelentős segítségével –, változó készültségi fokon és nem a szerző teljes megelégedésére jelennek meg.

Emellett Gurdjieff zenét is komponál. Több mozdulatot koreografál. Különböző csoportokat alapít különböző időpontokban, és másként dolgozik velük. Röviden, élete végéig folytatja a kísérletezést a különböző formákkal, visszhangozva a Negyedik Út szellemét.

Gurdjieff Writing at the Cafe de la Paix

Gurdjieff a párizsi Café de la Paix-ban ír

Thomas de Hartmann on the Piano

Thomas de Hartmann, akivel Gurdjieff a zenéjét komponálta

Thomas de Hartmann on the Piano

Thomas de Hartmann, akivel Gurdjieff a zenéjét komponálta

Four Ways into Kmer Temple

Négy út, vagy kapu a Khmer Templomba, Angkor

Angkor Wat with Four Ways

Angkor Wat Templom, négy úttal vagy kapuval

Három út és a Negyedik Út

[GURDJIEFF] „A negyedik útnak nincsenek olyan meghatározott formái, mint a fakír, a szerzetes és a jógi útjának… soha sem egy megszilárdult út … nem kapcsolódik hozzá intézményekhez. A maga sajátos törvényei szerint jelenik meg és tűnik el.” i

A négy út ugyanahhoz a célhoz vezet: az egység kialakításához az emberi lényben. Három „hagyományosnak” tekinthető, mert magában foglalja az összes általunk ismert hagyományt – a buddhizmust, a kereszténységet, a szúfizmust, a hinduizmust stb. Egységet fejlesztenek azáltal, hogy a fizikai testre, az érzelmekre vagy az elmére összpontosítanak.

[GURDJIEFF] „Ha az emberiséget… koncentrikus körök formájában ábrázoljuk, képzeljünk el négy kaput a … belső kör kerületén, amelyeken keresztül a [külső] kör emberei be tudnak lépni. A négy kapu megfelel a négy útnak.” i

A három hagyományos út az életmód teljes megváltoztatását követeli meg. Az embernek csatlakoznia kell egy bizonyos módon szakosodott rendhez, vagy tanárt kell találnia, elszigetelődve a külvilágtól. Belépni a keresztény testvériségbe az Athos-hegyen, egy buddhista kolostorba Tibetben, vagy csatlakozni egy szúfi tekkéhez Iránban. Mindezt nem lehet részmunkaidőben végezni, és fokozatosan belépni sem lehet. A kezdetektől fogva teljes elkötelezettség szükséges.

Viszont kezdetben olyan keveset tudunk, hogy könnyen választhatunk egy számunkra alkalmatlan utat, így értékes időt veszíthetünk. Mennyi időt tölthetünk el egyedüli kereséssel, mielőtt elkezdenénk a valódi munkát? Talán az elmúlt korokban, amikor az iskolák szorosabban integrálódtak a társadalomba, ez lehetséges volt. De a modern korban élő, családi és szakmai kötelezettségekkel rendelkező ember számára ez kivitelezhetetlen.

[GURDJIEFF] „És a helyzet igazán reménytelen lenne, ha nem létezne a negyedik út lehetősége…” i

Four Ways into Kmer Temple

Négy út, vagy kapu a Khmer Templomba, Angkor

Angkor Wat with Four Ways

Angkor Wat Templom, négy úttal vagy kapuval

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

Négy út vagy kapu Mandala szívébe, Tibet

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

Négy út vagy kapu Mandala szívébe, Tibet

A Negyedik Út

A negyedik út nem hagyományos út, nem nyilvánvaló. Az ember nem tud róla, így nem tudja keresni. Az ember akaratlanul vonzódik a negyedik úthoz, amikor elégedetlen a három hagyományos út egyoldalú megközelítésével.

A testre való túlzott összpontosítás figyelmen kívül hagyja az érzelmi dimenziót, amely rendkívül fontos az emberi viselkedés megértéséhez. Az érzelmekre való túlzott összpontosítás elhomályosítja az elme kíváncsi természetét, és túl sok mindent magától értetődőnek vesz. Az elmére való túlzott összpontosítás értelmetlen vitává és gyakorlatias elméletalkotásba visz át. A negyedik út tipikus keresője tehát anélkül érzékeli ezeket a hiányosságokat, hogy tudná, hogy létezik alternatíva.

Minden bizonyítékunk megvan arra, hogy Gurdjieff igazságkeresői pontosan ezt tették. Csatlakoztak a három hagyományos módon működő kolostorhoz, és mindegyikben részt vettek, amíg ki nem merítették kínálatukat. Ezen a ponton, vitték, amit tanultak, és folytatták a keresést.

Egy ilyen törekvéshez ravaszságra is szükség van. Egyrészt, a testvéri közösséghez való csatlakozáshoz teljes odaadást kell esküdnöd. Másrészt azonban, ha a testvériség már nem szolgálja a célodat, lelkiismeret-furdalás nélkül meg kell szegned ezt a fogadalmat. Csak egy ilyen megközelítés magyarázhatja Gurdjieff forrásainak sokféleségét, valamint a hagyományos vallási erkölcs hiányát előadásában.

[JOHN BENNETT] „Gurdjieff nem egyszer mondta, hogy bizonyos ötleteket átvett és olyan célokra használt fel, amelyeket nem hagyott jóvá az a testvériség, ahonnan azok származtak.”i

Gurdjieff nem törődött azzal, hogy megfeleljen a vallási tekintélyeknek, hogy bármely hitvallásnak tetszen, az igazságot kereste, és addig nem állt meg, amíg a lelkiismerete azt nem mondta, hogy megtalálta.

Gurdjieff lehetséges találkozása a Negyedik Úttal

Tehát mikor és hol találkozott Gurdjieff a Negyedik Úttal? A kérdés megválaszolásához mélyebben kell megvizsgálnunk a Negyedik Út történetét. Ha a Negyedik Út soha nem állandó, ha nem kapcsolódnak hozzá intézmények, akkor valószínűleg minden egyes eltűnésével elveszíti a nevét. Tehát nem tanulmányozhatjuk a Negyedik Út történetét úgy, hogy a „Negyedik út” kifejezés történelmi megjelenéseit keressük. A szellemét kell megértenünk, és keresnünk kell ugyanannak a szellemnek a múltbeli megjelenéseit.

Az ‘Igazság Keresői’ elnevezés az objektív igazság keresésének szellemét ragadja meg, amely nem kapcsolódik semmilyen hagyományhoz. És úgy tűnik, a ‘Sarmoung’ név is ilyen.

A Sarmoung Testvériség, mint Negyedik Út

[JOHN BENNETT] „‘A ‘Sarmoun’ vagy a ‘Sarman’ régi perzsa eredetű szó. Háromféleképpen értelmezhető. Jelenti a ‘méh’ szót, amely mindig is a hagyományos bölcsesség értékes ‘mézét’ összegyűjtőinek és a jövő nemzedékei számára megőrzőinek szimbóluma volt… A másik jelentése: a nemzedékről nemzedékre átörökített hagyomány legfőbb tárháza… Egy további lehetséges jelentése: ‘azok, akik megvilágosodtak’.” ii Ha szó szerint vesszük Gurdjieff leírását a Sarmoung testvériségről, akkor ez túlságosan formális ahhoz, hogy a Negyedik Út iskolája legyen. Egy időszámításunk előtt 2500-ban alapított, a 20. századig megszakítás nélkül működő testvériség szöges ellentéte annak az útnak, amelynek nincs határozott formája, amely sajátságos törvényei szerint jelenik meg és tűnik el. Ez azt jelenti, hogy ha Gurdjieff egy ősi, titkos testvériséget talált – bármilyen különleges is lehetett –, annak a három út valamelyikéhez kellett tartoznia.

De ha a Sarmoung Testvériség nem a Negyedik Út iskolája volt, akkor hol találkozott Gurdjieff a Negyedik Úttal?

A Negyedik Út Iskola feladata

Moses Founder of Judaism

Mózes, a judaizmus megalapítója

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Buddha, a buddhizmus alapítója

[GURDJIEFF] „A negyedik út soha nem lehet egy meghatározott munka nélkül, soha nem lehet valamilyen kötelezettségvállalás nélkül, ami az egyedüli alapja létezésének. Amikor ezt a munkát befejezték, … a negyedik út eltűnik.” i

A Negyedik Út szellemének megértéséhez meg kell értenünk a feladatát, és ahhoz, hogy megértsük ezt a feladatot, először meg kell értenünk a hagyományos utak működését.

Moses Founder of Judaism

Mózes, a judaizmus megalapítója

Jesus founder of Christianity

Jézus, a kereszténység megalapítója

Minden hagyományos út hasonlóan fejlődik. Egy alapító által meggyújtott szikrával kezdődik: Mózes, Jézus, Buddha, Lao-ce, Konfuciusz, Mohamed és így tovább. Amikor az alapító meghal, tanításuk tovább terjed, azt egyik generációról a másikra adják át. Az üzenet minden közvetítéssel elkerülhetetlenül egyre távolabb kerül az alapítótól, eredeti szikrája dogmává válik.

[GURDJIEFF] „Az emberek elveszítik a kulcsokat, és minden megbizonyosodás nélkül továbbítják mások szavait.” iii Ha a belső jelentés elveszett, akkor kizárólag a külső, szó szerinti értelmezés marad. Ezt ma minden vallásban láthatjuk, amelyek egyáltalán nem számítanak utaknak. Már nem céljuk, hogy megtanítsák az embereket, hogyan váljanak egységessé. Kizárólag a vallási erkölcsi kódexet őrizték meg, azt tanítják követőiket, hogyan viselkedjenek, hogyan bánjanak egymással, és hogyan viszonyuljanak egy külső Istenhez.

Elkerülhetetlen, hogy néhány generáción belül minden hagyományos út teljesen elfajuljon, és a belső kör eltűnjön, hacsak egy külső megbízott időnként fel nem éleszti eredeti jelentését. Egy ilyen megbízottnak a hagyományos módokon kívül kell működnie, különben azonnal istenkáromlónak minősítené a dogma, amelyet fenyeget.

Ebben rejlik az igény egy negyedik, nem hagyományos útra, amely időszakonként regenerálja a másik hármat. Bárkaként szolgálhat, amely megőrzi eredeti impulzusaikat, miközben a dogmatikus bevonatot megtisztítja. Aki tehát a Negyedik Út történetét szeretné tanulmányozni, a bárkák történetét kell tanulmányoznia.

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Buddha, a buddhizmus alapítója

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Konfuciusz, a konfucianizmus megalapítója

Jesus founder of Christianity

Jézus, a kereszténység megalapítója

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Konfuciusz, a konfucianizmus megalapítója

Gilgamesh and the Ark nMyth

A Gilgames eposz és egy bárka mítosz legkorábbi megjelenése

Sumerian Flood Tablets

Sumér Özönvíz táblák

Bárka-mítoszok

A bárka legelső említése a Gilgames-eposzból származik, abból a történetből, amelyet apja mesélt el Gurdjieffnek gyermekkorában. Gilgamesről azt tartják, hogy i.e. 2700-ban uralkodott. A legkorábbi ismert sumér versek Gilgamesről Kr.e. 2100–2000-ből származnak. Ezek egyike egy árvíz-mítosz.

A Sarmoung Testvériség állítólagos megalakulása idején – és ugyanabban a régióban – megtaláljuk az árvíz legkorábbi történetét.

[GURDJIEFF]
„Feltárom előtted Gilgames,
Az Istenek egy sötét titkát.
Miképpen gyűlének össze egy napon
Eldönteni Surupak földjének vízbe fullasztását.
A tiszta tekintetű Eya mit sem szólván atyjának Anunak,
Sem az Úrnak a nagy Enlilnek
Sem a boldogságot árasztó Nemurunak,
És a földalatti világ hercegének Enuának,
sem Magamellé hívván fiát Ubertut.
Szóla hozzá: Ifjú, kezeddel építs hajót;
Vedd magadhoz hozzátartozóidat,
És négylábú állatokat és madarakat választásod szerint;
Mert az Istenek visszavonhatatlan döntése
Surupak földjének vízbefullasztása.” iv

Az özönvíz mítoszának későbbi változatai szinte minden kultúrában megtalálhatók szerte a világon: a görög mitológiában, a Genezis könyvében, a hindu szövegekben, a skandináv mitológiában, a mezoamerikai maják történetében – hogy néhány nevet említsek.

E mítoszok külső jelentése aligha hiteles. Lehetnek időszakos árvizek, de nem valószínű, hogy egy ember ennyi különböző kultúrában megjósolja őket, lehetetlen, hogy egész populációkat irtsanak ki, és ezért alaptalan az emberiség időszakos megtisztítása és újjáélesztése. Tehát ezeknek a mítoszoknak allegorikusnak kell lenniük.

Gilgamesh and the Ark nMyth

A Gilgames eposz és egy bárka mítosz legkorábbi megjelenése

Biblical Flood

Noé bárkája a bibliai Özönvíz-mítoszban

A Negyedik Út áthidalja az intervallumokat az életben

[GURDJIEFF] „Vannak időszakok az emberiség életében… amelyek gyakran egybeesnek geológiai kataklizmákkal, éghajlati változásokkal és hasonló, planetáris jellegű jelenségekkel, amikor a tömegek helyrehozhatatlanul elvesztik az eszüket, és elkezdenek elpusztítani mindent, amit évszázadok és évezredek kultúrája hozott létre… Az ilyen időszakokban a tudásanyag nagy része szabadulhat fel. Ez viszont szükségessé teszi ennek a tudásanyagnak az összegyűjtését, amely egyébként elveszne.” i Hogy világos legyen, az emberiség belső köre szempontjából a klímaváltozás és a geológiai kataklizma másodlagos probléma. A fő probléma az, hogy az emberiség elveszíti az eszét, és elpusztítja évszázados és évezredes kultúráját. A belső körnek bárkát kell építenie, hogy megőrizze ezeknek a veszélyeztetett kultúráknak a hasznos dolgait, mielőtt azok örökre elmosódnak.

Ez a negyedik út iskolájának feladata. Ezt tette Gurdjieff a 19. század végén. Indusztriális kor előtti környezetben született és nőtt fel, majd nyolc évtizeddel később egy teljesen iparosodott világban halt meg. Élete azt az optimális időszakot ölelte fel, amikor az egyik korszakban a parazsat összegyűjtötte, és azt egy másikban új lángra lobbantotta.

Sumerian Flood Tablets

Sumér Özönvíz táblák

Hindu Flood Myth

Matsya inkarnációja a hindu árvíz mítoszban

[GURDJIEFF] „A távoli időkben még létezett valódi tudás, de mindenféle életkörülmények, politikai és gazdasági körülmények miatt elveszett, és csak töredékei maradtak meg. Ezeket a maradványokat másokkal közösen összegyűjtöttem. Tanultunk belőlük, és megtaláltuk őket az emberek, emlékművek, szokások, irodalom, saját kísérleteink, összehasonlításaink és így tovább által.” v

Hihetetlenül költői, ahogy Gurdjieff, fiúként meghallja az apjától a sumér árvíz történetét – amely 4000 éven át egyik bárdról a másikra szállt –, később értesül a történet felfedezéséről egy folyóiratban, és végül életét szenteli annak, hogy egy bárkát építsen.

A huszadik század minden bizonnyal olyan időszak volt, amikor ‘a tömegek helyrehozhatatlanul elvesztették az eszüket’. Legalább 100 millió ember halt meg a háborúkban. A városokat lerombolták, és velük együtt a hagyományokat, a templomokat, a könyveket, a művészetet és sok más emléket a múltunkból. A veszteség beszámíthatatlan volt.

A hindu ló, hintó és kocsis; a börtönben felnövő buddhista herceg; Jézus találkozása az ördögöktől megszállt emberrel; az Izraeli Királyság egyesülése – mindezek jól ismertek saját vallásaik fősodrában. E vallások bármelyik tagja mesélhet róluk. De ezoterikus értelmezésüket sehol sem találod, kivéve Gurdjieff és követői tanításában. Amennyire meg tudjuk állapítani, egyedül ő őrizte meg belső jelentésüket.

Gurdjieff és tanítványainak beszámolói arra utalnak, hogy tisztában volt feladata nagyságrendjével, de naiv volt a részleteket illetően. Végül is az utazás nem ér véget, ha valaki átlépi az első falat a külső körből befelé. További koncentrikus körökbe kell behatolni, további létszinteket kell elérni. A tanár is tanul. Tovább lép befelé azáltal, hogy segít másoknak átvenni a helyét.

[GURDJIEFF] „Minden tanuló annak tanítója, aki alacsonyabban áll nála. Mindenki csak akkor válhat hozzám hasonlóvá, ha úgy akar szenvedni és dolgozni, mint én.” v

Biblical Flood

Noé bárkája a bibliai Özönvíz-mítoszban

Hindu Flood Myth

Matsya inkarnációja a hindu árvíz mítoszban

Egy Negyedik Út Iskola öröksége

Gurdjieff smiling
Gurdjieff - Last Known Photo

George Gurdjieff utolsó ismert fotója (1948)

Mi történik a Negyedik Út bárkájával, amikor a feladata befejeződik?

[JOHN BENNETT] „[Gurdjieff halála után] kezdtek megjelenni a tipikus csoportok. Egyesek támogatták mindannak az aprólékos, változatlan megőrzését, amit Gurdjieff mondott vagy tett. Mások biztosak voltak abban, hogy egy magándirektívát adott nekik, hogy a többiektől függetlenül dolgozzanak. Mások készek voltak mindent feláldozni az egységért.” vi

[JEANNE DE SALZMANN] „Amikor egy olyan tanár, mint Gurdjieff úr elmegy, nem lehet leváltani. Akik maradnak, nem teremthetik meg ugyanazokat a feltételeket, Egyetlen reményünk van: közösen alkotni valamit… Tegyük ezt a mi fő célunkká a jövőben.” vi A konzervatívabb követők igyekeznek hivatalossá tenni Gurdjieff tanítását és megőrizni azt a jövő generációi számára. Kanonizálják táncait, zenéjét és írásait.

Gurdjieff smiling
Gurdjieff entering Car

A Negyedik út feloldódása a másik három úttá

Nem lehet megőrizni semmit intézményesítés nélkül, így nem lehet megőrizni semmit a Negyedik Út szellemének elvesztése nélkül. A legjobb szándék ellenére is, intézménye a három elsődleges központ egyikére fog koncentrálni. Vagy domináns intellektuális fókuszt kap (az emberről és az univerzumban elfoglalt helyünkről alkotott elképzelések kidolgozása és megvitatása), vagy érzelmi fókuszt (küzdeni a negatív érzelmekkel, odafigyelni másokra, odaadást a magasabb erőknek), vagy fizikai fókuszt (táncok és mozgások). A Negyedik Útnak – ahhoz, hogy Negyedik Út maradjon – el kell tűnnie, amikor bárkaként a feladatát befejezi.

A három hagyományos út meghatározott törvények által egyik generációról a másikra adja át a felelősséget. A buddhisták meghatározott módon választják a következő lámát, a katolikusok a következő pápát. De mivel a Negyedik Útnak nincs intézménye, lehetetlen egy ilyen fizikai örökség. Magának a Negyedik Út szellemének újra fel kell tűnnie „néhány sajátos törvénye szerint”, függetlenül minden emberi döntéstől vagy befolyástól.

Ez azt jelenti, hogy Gurdjieff nem választhat örököst, ahogyan az általa meglátogatott kolostorok sem választották, hogy tudásukat nyugatra exportálják.

Gurdjieff - Last Known Photo

George Gurdjieff utolsó ismert fotója (1948)

Gurdjieff's Funeral

Gurdjieff temetése

Az igazság keresői, mint a Negyedik Út

Ez teljesen más megvilágításba helyezi az Igazság Keresőit. Nem arról van szó, hogy messze földön keresték a választ, és végül megtalálták azt egy titkos testvériségben, amely Közép-Ázsia barlangjaiban rejtőzik. Keresésük maga volt a tanulás. Két évtizeddel azután, hogy átkutatták a Közel-Keletet, Közép-Ázsiát és Távol-Keletet az igazságot keresve – kompromisszumok nélkül, anélkül, hogy megelégedtek volna a három hagyományos út bármelyikével – Gurdjieff Igazságkeresői maguk váltak a Negyedi Út-tá.

[ANNA BUTKOVSKY-HEWITT] “Csak egy feltétel van, ami lényeges,” – írta Anna Butkovszkij: „hogy őszintén keressenek, és kompromisszumok nélkül keressék az Igazat, a legmagasabbat és a legtisztábbat. Ezek az emberek fel fogják ezt ismerni, mert éhségük arányos azzal a szent Igazsággal, amelyet még meg kell találniuk.” vii

.

Telik az idő. Egy évszázad telt el azóta, hogy az a titokzatos ember betette a lábát Moszkvába. Tanítása, amely akkoriban kizárólagos és radikális volt, ma már főáramlatúvá vált és felhígult. Rengeteg csoport gyakorolja a mozdulatait, játssza a zenéjét, és vitatja meg eszméit. Közben új keresők érkeznek. Ki fog kitartani a keresésben kompromisszumok nélkül? Ki fogja venni a bátorságot, hogy túl lásson a hagyományos utak külső értelmén? Ki fizeti meg a Gurdjieff által fizetett árat? Valakinek muszáj, mert a szükség továbbra is fennáll. Egy új nemzedéknek egy másik bárkát kell építenie, hogy megőrizze a Sarmoung szellemét az idők könyörtelen özönvizein keresztül.

Sources

  1. Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Deminaovich Ouspensky
  2. Gurdjieff: Új világ teremtése (Gurdjieff: Making a New World ) – John Godolphin Bennett
  3. Gurdjieff beszél tanítványainak – George Ivanovich Gurdjieff
  4. Találkozások rendkívüli emberekkel – George Ivanovich Gurdjieff
  5. Életünk Gurdjieff úrral (Our Life with Mr. Gurdjieff ) – Thomas és Olga de Hartmann
  6. Tanú (Witness) – John Godolphin Bennett
  7. Gurdjieffel Szentpéterváron és Párizsban (With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris) – Anna Butkovsky-Hewitt
Gurdjieff entering Car
Gurdjieff's Funeral

Gurdjieff temetése

Csatlakozzon levelezőlistánkhoz, hogy tájékozódhasson

Folytassa az olvasást:

I. rész:

Gurdjieff

I

II.rész:

A Tanítás

I

III.rész:

Az Iskola

I

IV.rész:

Beavatás

l