Gurdjieff in Kashgar

Gurdjieff Kashgarban (1900-as évek eleje)

Az Igazság keresőjének IV. része Gurdjieff fejlődésének egy holtpontjáról számol be. Egy évtizedes igazságkeresés után felismeri, hogy mennyire értékes az önemlékezés – az „itt vagyok” érzésének megőrzése mindig és mindenhol -, még sem képes rá. Rájön, hogy ha nem talál valamit, ami állandóan emlékezteti rá, a mentális asszociációk áradata mindig felejtésre készteti. Rájön, hogy egy ilyen ébresztőóra csak belülről jöhet, pszichológiája egyik fő jellemzőjének feláldozásával. „Felmerül a kérdés” – vonja le a következtetést – „Mi az, ami általános jelenlétemben benne van, és ami, ha eltávolítanám magamból, mindig emlékeztetne önmagára?” i

Pszichológiánk alkalmas egy ilyen áldozathozatalra. Bár agyak sokasága vagyunk, sokféle impulzussal, mindegyik egyetlen pontban fut össze. „Szokásos érzelmeink, a gondolkodásmódunk, mindaz, amit kitalálunk” – magyarázta Peter Ouspensky – „mind egyetlen tengely körül forog, és ez a tengely a fő jellemvonás.” ii Rendeljünk ehhez a tengelyhez egy ébresztőt, és így felhúzunk egy órát, amely megbízhatóan emlékeztet bennünket minden alkalommal.

Gurdjieff in Kashgar

Gurdjieff Kashgarban (1900-as évek eleje)

Gurdjieff Tibetben

Gurdjieff 1902-1904-ben, kétéves tibeti tartózkodása során ébred rá, hogy szükség van egy állandó emlékeztető tényezőre. Itt, két törzs összecsapásában egy eltévedt golyó megsebesíti, és néhány hónapig lábadozik. Súlyos fájdalmak közepette vizsgálja meg azon dolgok alkalmazására tett erőfeszítéseit, amit eddigi igazságkeresése során tanult, és mélységesen csalódik.

Itt Tibetben Gurdjieff valószínűleg megismerte volna azt a tanítást, amely az emberi pszichológiát egy kerékként ábrázolja, amelynek tengelyén egy fő jellemzője van: ez az Élet tibeti kereke. Ez az ábrázolás magától a buddhizmus alapítójától, Gautama Buddhától származik. Amikor az észak-indiai Varanasiban megtartotta első prédikációját, állítólag egy kereket rajzolt a homokba, amely az emberi tudatlanság és szenvedés gyökerét illusztrálta: a szamszára körforgását. Ez a lecke a Törvény Kerekének forgása néven vált ismertté, és a kerék Buddha tanításának szimbólumává vált.

Az Élet kereke

Egy tizenkilencedik századi tibeti tankha a Dharma Kerekét ábrázolja két és fél évezreddel azután, hogy Buddha a homokba rajzolta. Mint egy hógolyó, a kerék kidolgozása rétegről rétegre halmozódott fel. A kompozíció legszembetűnőbb benyomása Yama, a halál tüzes-vörös ura, aki lábaival, karjaival és fogaival átöleli a kereket. Bármi is legyen az emberi élet, azt a halál keretezi és eltörpíti.

Buddha pszichológiai kereke négy koncentrikus körből áll. Az első egy középpont, amelyen három állat látható vörös alapon. A második nyolc szerzetest ábrázol, akik felfelé és lefelé haladva. A harmadik hat sűrűn lakott világra oszlik. A negyedik pedig a peremet alkotja tizenkét ovális jelenettel. A fő jellemvonás vizsgálata során elsődleges szempontunk ennek a keréknek a kerékagya.

.

Wheel of Dharma

A Dharma kereke

Wheel of Dharma

A Dharma kereke

Kapzsiság, Harag és Tudatlanság

„A sóvárgástól sújtott emberek körbe-körbe keringenek, mint a hálóba szorult nyúl, ezért a szenvedélytől való megszabadulásra vágyó szerzetes hagyjon fel a sóvárgással” – mondja a Dhammapada. És valóban, a tibeti életkerék középpontjában a sóvárgás áll. A kerékagynál egy kakas, egy disznó és egy kígyó látható, amelyek a vágyat, a tudatlanságot és a gyűlöletet jelképezik – örökké egymást kergetve. Ez az a három vonás, amely a tudattalan élet kerekét hajtja. Aki meg akarja szüntetni a ” körbe-körbe forgást”, annak szembe kell szállnia velük. Ez az ördögi kör közvetlenül tükrözi megfelelőjét az emberi pszichológiában. Az ember legfőbb jellemvonása olyan, hogy soha nem lehet lecsillapítani. A végtelenségig forog körbe-körbe forog, és az egész pszichológiát hatalmába keríti.

Az emberi pszichológia réteges – akárcsak a tibeti kerék. Először le kell hámoznunk a külső rétegeket, mielőtt elérhetnénk a tengelyt. Önmagunk és mások alapos megfigyelése szükséges ahhoz, hogy megértsük a fő jellemvonás elvét. Végső soron gyengeségnek tekintendő, nem azért, mert önmagában feltétlenül rossz tulajdonság. Valójában a fő jellemzők gyakran látszólag nemesek: szigorú önfegyelem, az erkölcsi igazságosság iránti mély vágy vagy a mások szükségleteinek figyelembevételére való hajlam. Ami fő gyengeségünkké teszi, az a hozzá való viszonyunk. Ez illuzórikus identitásunk utolsó olyan tulajdonsága, amelyet hajlandóak leszünk feladni. Büszkék vagyunk rá, harcolunk, hogy életben tartsuk, és minden alkalmat megragadunk, hogy megnyilvánuljon.

„Gondolkodva és gondolkodva – folytatta Gurdjieff, miközben belső munkáját vizsgálta – arra a következtetésre jutottam, hogy ha szándékosan nem használnám a birtokomban lévő kivételes erőt… a telepátiát és a hipnózist… akkor kétségtelenül mindig és mindenben érezhető lenne a hiánya.”i

A fő jellemvonások kategorizálása

[GURDJIEFF] „Senki sem tudja a saját fő hibáját és jellemvonását magától felfedezni. Ez egy törvény. A mesternek kell a tanítvány fő jellemvonására rámutatnia, és az ellene való harcot megjelölnie. Ezt egyedül csak a mester tudja megtenni.” iii

Egyes tanítások, mint például a tibeti Életkerék, az emberi pszichológia általános mechanikusságát közvetítik. Mások e mechanikusság konkrét aspektusainak tisztázására irányulnak. Az egyik ilyen középkori tanítás a kerékagyra összpontosít azáltal, hogy kategorizálja az azt meghajtó fő jellemzőket. Ez a tanítás a régebbi filozófiai iskolákból merített ihletet, amelyek az emberi viselkedést a bolygók hatásaival hozták összefüggésbe, vagy más szóval, amelyek az emberi pszichológiát asztrológiai szempontból térképezték fel.

Lunatic Feature

Hold

Mercurial Feature

Merkúr

Martial Feature

Mars

Solar Feature

Nap

Planetáris Típusok

Az emberi pszichére gyakorolt legdominánsabb bolygóhatásokat a hét, szabad szemmel leginkább látható égi fényességnek tekintették: Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter és Szaturnusz. Mindegyikhez egy-egy meghatározott pszichológiai karaktert vagy típust társítottak, és mindegyik típushoz egy-egy megfelelő fő jellemzőt. Bár ma már nem népszerű, ez a tanítás nagy befolyást gyakorolt a maga idejében, és olyan kifejezéseket vitt be az irodalmi forgalmak közé, mint a „holdkóros”, „higanyos”, „vénás”, „harcias”, „joviális” és „szaturnuszi” – kifejezések, amelyek megtalálhatók olyan főművekben, mint Cervantes írásai és Shakespeare drámái.

A bolygótípusok kerete segít meglátni a legfőbb jellemzőnket azáltal, hogy felvázolja a valószínűsíthető tulajdonságaink körét. Ha egyszer megértettük az elméletet, idővel és belső munkával összhangba hozhatjuk az elméletet a gyakorlati megfigyelésekkel. Noha mi nehezen látjuk a pszichológiánkat működtető központot, ez a körülöttünk élők számára nyilvánvaló. A barátaink és a családtagjaink felismerik, ha megszállottak vagyunk magunkkal kapcsolatban, bár lehet, hogy nem tudják, hogy ezt a tulajdonságot hiúságnak hívják. Felismerik, ha folyamatosan szem elől tévesztjük az egészet azáltal, hogy belemerülünk a részletekbe, bár lehet, hogy nem tudják, hogy ezt lunatikusnak kellene nevezni. Tudják, hogy általában eltűnünk-e a tömegben, bár azt nem tudják, hogy ezt a Vénusz típus nemlétezés jellemvonásának nevezik. Tudják, ha irányításmániások vagyunk, bár lehet, hogy nem tudják, hogy ezt Szaturnuszi dominanciának nevezik. „Néha hasznos összegyűjteni a barátok véleményét önmagunkról” – mondta Peter Ouspensky – „mert ez gyakran segít felfedezni saját jellemvonásainkat….”

[GURDJIEFF] „A fő hiba tanulmányozása és az ellene való küzdelem határozza meg minden ember egyéni útját, de mindenkinek a célja azonos kell legyen. A közös cél, hogy mindenki felismerje önmaga semmiségét. Az embernek először igazán és őszintén meg kell győződnie saját tehetetlenségéről és semmiségéről, és csak amikor sikerülni fog állandóan és folyamatosan azt érezni, akkor lesz az ember kész a munka következő, sokkal nehezebb szakaszaira.” iii

Venusian Feature

Vénusz

Saturnine Feature

Szaturnusz

Jovial Feature

Jupiter

Akadályok a fő jellemvonás észlelésében

Peter Ouspensky

Peter Ouspensky

Gurdjieff Teaching

George Gurdjieff

[PETER OUSPENSKY] „Mikor valaki nem értett egyet a Gurdjieff által meghatározott fő jellemvonásával, mindig azt válaszolta, hogy maga az a tény, hogy nem ért egyet, mutatja, hogy neki van igaza.” iii

Az ellenállás első rétege a kategorizálástól való vonakodásunk. Mindannyian különlegesnek érezzük magunkat a magunk módján, és az az elképzelés, hogy legmélyebb vonásaink véges számú jellemzőből fakadnak, megcáfolja ezt az illúziót. Ha a karaktereink csak az őket működtető vonások keverékében különböznek egymástól, és az emlékezetünkbe vésődő, némileg véletlenszerű élettapasztalatokban, akkor semmi sem egyedi bennünk. Az, hogy képesek vagyunk-e pszichológiánk középpontjának tekinteni a fő jellemvonást, attól függ, hogy képesek vagyunk-e elismerni, hogy nincs egyéniségünk, hogy kölcsönzött lények vagyunk, akiket a körülmények látszólag különbözőnek teremtettek.

[THOMAS DE HARTMANN] „Az első napoktól kezdve Gurdjieff úr beszélt velünk erről a fő gyengeségről. Ezt látni és felismerni nagyon fájdalmas, néha elviselhetetlen… Az embernek meg kell találnia magában az erőt, hogy ne meneküljön el ez elől a fájdalom elől, hanem bátran odafordítsa a másik orcáját is – vagyis meghallgassa és elfogadja a további igazságot önmagáról.” iv

Peter Ouspensky

Peter Ouspensky

Gurdjieff Teaching

George Gurdjieff

Megbékélve egyéniségünk hiányával, legyőzzük az első akadályt, és beleütközünk egy másikba: képtelenségünkbe, hogy megfigyeljük önmagunkat. A fő jellemző a pillanatban stimulálódik, és olyan attitűdöket vált ki, amelyek a pillanatban nyilvánulnak meg. Akkor látjuk a legjobban, amikor a legaktívabb, de amikor a legaktívabb, akkor alszunk a legvakabban. Egy mellékes megjegyzés egy járókelőtől; a felismerés, hogy el fogunk késni egy fontos megbeszélésről; a frusztráció, amikor látjuk, hogy a terveink összeomlanak – ezek mind olyan reakciókat váltanak ki bennünk, amelyek közvetlenül a fő vonásainkhoz kapcsolódnak. Ahhoz, hogy megfigyelhessük őket, ki kell alakítanunk egy tőlük különálló megfigyelőt. Meg kell tanulnunk valós időben látni.

Az önmagunk megfigyelésére való növekvő képességünk egy harmadik akadály elé állít bennünket: a fő jellemző mélységének alábecsülése. Mivel nem tetszik, amit látunk, kísértésbe esünk, hogy eltávolítsuk, amit látunk. Sietve irtjuk ki a gyomokat, tekintet nélkül a gyökerükre. De mivel a fő vonás nem távolítható el anélkül, hogy a pszichológiánkat ne károsítanánk – ahogy a kerékagyat sem lehet eltávolítani anélkül, hogy a kerék ne sérülne -, ezért a fő jellemvonás elkerülhetetlenül a fő jellemvonáson dolgozik.  A hiúság jellemvonással rendelkező személy úgy értelmezi ezt a diagnózist, hogy meg kell szüntetnie a hiúságot, és tökéletessé kell válnia; a dominanciával rendelkező azt tervezi, hogyan uralkodjon a jellemvonásán; a hatalom jellemvonással rendelkező pedig azt, hogyan győzze le azt. Így a kígyó felfalja a saját farkát, és mi mechanikusan tovább forgunk ugyanazon pszichológiai csomópont körül.

Ez a reménytelen forradalom, amellyel következetesen ugyanahhoz a kiindulóponthoz jutunk, végül feltárja előttünk fő jellemvonásunkat, valamint a vele való tudatos munkavégzéshez szükséges alázatot.

[BENNETT] „Végre kezdtem megérteni valamit. Gurdjieff egyre nagyobb és nagyobb követelményeket támasztott velem szemben. Némelyik abszurd, sőt lehetetlen volt. Végre tudatosult bennem, hogy meg tudom és meg is kell tanulnom “Nem”-et mondani. Olyan volt ez, mint egy vakító fény. A „Nem” kimondására való képtelenség volt a legnagyobb gyengeségem. Ő ezt a gyengeséget a végsőkig feszítette, anélkül, hogy megmagyarázta volna, miért, vagy hogy mit csinál. Természetesen nem tudta megmagyarázni, különben maga a feladat is eltűnt volna.” v

Thomas de Hartmann

Thomas de Hartmann

John Bennett

John Bennett

Thomas de Hartmann

Thomas de Hartmann

John Bennett

John Bennett

A fő jellemvonás, mint Achilles-sarok

Injured Achilles

Sérült Achilles | Peter Paul Rubens

A fő gyengeség egyik legismertebb ábrázolása a görög Achilles (Akhilleusz)-mítoszban szerepel.

Achilles anyja, Thetisz istennő csecsemőkorában a bokájánál fogva a Styx folyóba meríti őt. A mágikus víz sebezhetetlenné teszi őt, bárhol is érintse a testét; mindenhol, kivéve azt a területet, amelyet az asszony mártogató keze borított. Ennek eredményeképpen Achilles nagyrészt sebezhetetlenné válik, és csak a sarka marad védtelen az emberi támadásoknak.

Ennek a sebezhetőségnek a helye jelentőséggel bír. Fizikai értelemben öt érzékszervünkön keresztül érzékeljük a veszélyt. Ezek közül négy a fejünkön helyezkedik el előrefelé fordulva: a szemünk, az orrunk, a szánk és a fülünk. A sarkunk az arcunktól, az érzékszerveinktől, következésképpen a felügyeletünktől legtávolabb eső testrészünk. Bármi, ami a sarkunk felől közelít felénk, biztosan váratlanul ér minket.

Achillesnek e fizikai sebezhetősége megfelel a fő jellemvonás pszichológiai vakfoltjának. A vakság a fő jellemző egyik alapvető vonása. „Az ember aligha találja meg a saját fő vonását” – mondta Peter Ouspensky – „mert benne van, és ha elmondják neki, általában nem hiszi el.” ii Vakok vagyunk a saját viselkedésünket meghatározó dolgokra, vakok maradunk legmélyebb vonásainkra, hacsak valaki más nem mutatja meg. És valóban, Achilles végül éppen ezen a ponton szerzett sérülés miatt hal meg, amikor egy nyílvessző átszúrja a sarkát.

Injured Achilles

Sérült Achilles | Peter Paul Rubens

Arrow Pierces Achilles Heel

Achilles | Nyíl részlete

Arrow Pierces Achilles Heel

Achilles | Nyíl részlete

Hercules Fighting the Hydra

Hercules a Hydra elleni küzdelemben

A sarkon ejtett seb biztosan fájdalmas, de nem halálos. Ami az Achilles-t megölő nyilat halálossá teszi, az a méreg. A Hydra, egy mitológiai kígyószerű, többfejű szörnyeteg vérébe mártják. Ennek a szörnyetegnek is van fő jellemzője van, mert azzal a sajátos tulajdonsággal van felruházva, hogy ha valamelyik fejét levágják, akkor a friss sebből még kettő kipattan. Az egyetlen testből kivágódó végtelen számú fej képe a fő jellemvonás elvét tükrözi; ez a csomópont, amelyből pszichológiánk összes küllője ered.

Hercules Fighting the Hydra

Hercules a Hydra elleni küzdelemben

Fő gyengeség és fő erősség

A fő jellemzőkkel kapcsolatos felmérésünket azzal kezdtük, hogy Gurdjieff felismerte, hogy pszichológiájának középpontja körül kell megfogalmaznia egy erőfeszítést. Feltette magának a kérdést: ” Mi az, ami általános jelenlétemben benne van, és ami, ha eltávolítanám magamból, mindig emlékeztetne önmagára?”i

„Gondolkodva és gondolkodva – folytatta Gurdjieff, miközben belső munkáját vizsgálta – arra a következtetésre jutottam, hogy ha szándékosan nem használnám a birtokomban lévő kivételes erőt… a telepátiát és a hipnózist… akkor kétségtelenül mindig és mindenben érezhető lenne a hiánya.” i Ezek a mindennapi életben nyilvánvalóan előnyös képességek Gurdjieff belső munkája szempontjából hátrányosnak bizonyultak. Amit mindig is erősségének tartott, most gyengeségnek bizonyult. „Elsősorban ennek az öröklött erőmnek köszönhetően – folytatta Gurdjieff – [voltam] elkényeztetett és velejéig romlott, úgyhogy ez valószínűleg az egész életemben megmarad.” i

Az a rejtély, hogy pszichológiánk egy vonása egyszerre lenne erősség és gyengeség, a fő jellemző ismertetőjele, és az ezoterikus kereszténység alapját képezi.

God creates Vegetation

Isten növényzetet teremt | San Marco

God commands Adam and Eve

Isten utasítja Ádámot és Évát | San Marco

Fő jellemvonás az Ezoterikus Kereszténységben 

A Teremtés könyvében Isten megteremti a Paradicsomot, és benépesíti növény- és állatvilággal. Ádámra és Évára bízza annak őrizetét. Azzal a feltétellel élvezhetik a Paradicsomot, hogy kerülik az Élet fájának és a Jó és a Rossz Tudása fájának gyümölcsét. A kígyó arra csábítja őket, hogy megszegjék ezt a parancsot, és ennek következtében bekövetkezik a bukásuk.

A Paradicsom elvesztésén kívül a bűncselekményben részt vevő valamennyi fél személyes büntetésben részesül: Ádámot arra átkozzák, hogy élete végéig megdolgozzon a kenyérért; Évát arra, hogy szenvedjen a gyermekáldás miatt; a kígyót pedig arra, hogy a hasán kússzon. A kígyónak Isten ezt mondja: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.”

God commands Adam and Eve

Isten utasítja Ádámot és Évát | San Marco

Temptation

Kísértés | San Marco

God creates Animals

Isten állatokat teremt | San Marco

Temptation

Kísértés | San Marco

Adam and Eve (Kremlin)

Ádám és Éva | Kremlin

A sarok említését – amely az Achilles-mítoszban oly központi jelentőségű vakfolt – véletlen egybeesésnek tekinthetnénk, ha az ortodox keresztény ábrázolások nem hangsúlyoznák ezt a jelenetet minden kétséget kizáróan. Az utolsó ítéletet bemutató ábrázolásokon Ádám és Éva Krisztus, a bíró előtt guggolva könyörögnek bocsánatért a tiltott gyümölcsbe harapás bűnéért. Egy hatalmas kígyó készen áll arra, hogy Ádámot egészen a pokolba rántsa, ha Ádám nem vigyáz a sarkára, mert a kígyó agyarai arrafelé tartanak.

Az emberiség bukásának bibliai története megteremti az emberiség megváltásának színterét. Tudatos munkával (Ádám átka) és önkéntes szenvedéssel (Éva átka) a Paradicsom visszaszerezhető. Egészében véve Jézus története – aki fáradozik és szenved, és végül megfizeti az önfeláldozás végső árát – megváltja a Paradicsomot, a fő jellemző gyengeségét erősséggé változtatva.

Ily módon az ezoterikus kereszténység lefekteti a fő jellemvonásról való lemondás elméletét, de az egyes emberre marad, hogy ezt az elméletet a gyakorlatba átültesse. Ahogy a fő jellemző személyenként különbözik, úgy kell különböznie az áldozatnak is. Először is, a vakságot kell megszüntetni; az embernek széleskörű önmegfigyeléssel kell feltárnia pszichológiájának gócpontját. Aztán ismételten látnia kell és el kell szenvednie annak következményeit. És csak ezután lesz meg a tudása és az akaratereje ahhoz, hogy lemondjon róla.

[GURDJIEFF] „Amint felismertem ennek az ideának teljes jelentőségét, mintha újjászülettem volna; felpattantam, rohangáltam…mint egy fiatal borjú, anélkül, hogy tudnám, mit csinálok. Mindez azzal végződött, hogy elhatároztam, esküt teszek… hogy soha többé nem fogom ezt a tulajdonságomat hasznosítani.” vi

Adam and Eve (Kremlin)

Ádám és Éva | Kremlin

Serpent (Kremlin)

Az Ádám sarkába harapó kígyó részlete

Serpent (Kremlin)

Az Ádám sarkába harapó kígyó részlete

Sources

  1. Az Élet csak akkor valóságos, amikor „Én vagyok”George Ivanovich Gurdjieff
  2. A negyedik út – Peter Ouspensky
  3. Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Deminaovich Ouspensky
  4. Életünk Gurdjieff úrral (Our Life with Mr. Gurdjieff) – Thomas és Olga de Hartmann
  5. Tanú (Witness) – John Godolphin Bennett

2022/24-ben a BePeriod egy többrészes dokumentumfilmet készít George Gurdjieffről.

 

George Gurdjieff

Stay Informed
Stay Informed

Olvass tovább:

George Gurdjieff

I.rész:
Gurdjieff

Gurdjieff Teaching

II. rész:
Tanítás

Gurdjieff's School - Chateau de Prieure

III. rész:
Iskola

Gurdjieff on Struggle

IV. rész:
Beavatás

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

V.rész:
Negyedik Út