Iratkozz fel levelezőlistánkra, hogy tájékozódhass tevékenységeinkről és projektjeinkről:

George Gurdjieff

Az

Igazság

Keresője

I.rész: A hírnök
George Gurdjieff egy ősi eredetű, átfogó pszichológiai, filozófiai és kozmológiai tanítással érkezik Moszkvába…

II.rész:

A Tanítás

I

III.rész:

Az Iskola

I

IV.rész:

Beavatás

l

V.rész:

Negyedik Út

l

George Gurdjieff

I. rész: A hírnök

1912-ben egy alacsony, erőteljes testfelépítésű, borotvált fejű és hosszú, fekete, penderített bajuszú férfi belépett egy moszkvai kávéházba.

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Anna Butkovsky-Hewitt

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

John Bennett

[ANNA BUTKOVSKY-HEWITT] „Nagyon nyugodt volt a modora, és minden gesztikuláció nélkül beszélt.”i

[CHARLES NOTT] „Olyan hatalmas erő és „lét“ sugárzott belőle, amihez foghatót utazásaim során még senkinél sem tapasztaltam.”ii

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Anna Butkovsky-Hewitt

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Charles Nott

[JOHN BENNETT] „A két szeme annyira különbözött egymástól, hogy azon tűnődtem, vajon a fény játszik-e valamiféle trükköt velem.”iii

[JEANNE DE SALZMANN] „Az első benyomásom nagyon erős, felejthetetlen volt. Az intelligenciája, az ereje…, olyan más volt. Azt érezhetted, hogy látja és megmutatja, hogy milyen vagy, de úgy, hogy azt egész életedben nem felejted el.”iv

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

John Bennett

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Jeanne de Salzmann

[PETER OUSPENSKY] „Egy keleti típusú férfit láttam, aki már nem volt fiatal… Először megdöbbentett, mert úgy tűnt, mintha álcázta volna magát, és egyáltalán nem illett a helyhez és a hangulatához.”v

Peter Demianovich Ouspensky (Student of Gurdjieff)

Peter Ouspensky

George Ivanovich Gurdjieff egy átfogó, ősi eredetű pszichológiai, filozófiai és kozmológiai tanítással lepte meg az európai értelmiséget. Úgy tűnt, mintha egy másik korszakból lépett volna át a 20. századba, olyan bölcsességet hozva magával, amely az idők áradatában elveszett.

Hamarosan kiváló emberek, művészek, orvosok, jogászok, írók, tanárok tömegét vonzotta magához, akik közül sokan évek óta keresték az igazságot és az értelmet. Vagyis a kezdetektől fogva világos volt, hogy felismertek benne valamit, amit mindannyian kerestek, de még nem találtak meg.

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Charles Nott

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Jeanne de Salzmann

Peter Demianovich Ouspensky (Student of Gurdjieff)

Peter Ouspensky

GEORGE GURDJIEFF

(1866-1949)

Gurdjieff korai évei

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Bibliai Özönvíz

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Sumér táblák az Özönvízről

Gurdjieff 1866-ban született Alexandropolban, a mai Örményországban. Ősei pásztorok voltak, akik a törökországi Capadociából vándoroltak be. Apja a marhavész idején elvesztette a nyáját, kelet felé költözött, és asztalos lett.

[GURDJIEFF] „Apámat Ashokhként ismerték… egy helyi bárdként, aki verseket, dalokat, legendákat, népmeséket és mindenféle történetet komponált, szavalt vagy énekelt.”vi

Peter Demianovich Ouspensky (Student of Gurdjieff)

Gurdjieff apja, Giorgios Giorgiades

Az árvíz mítosz

Az egyik legenda, amelyet Gurdjieff gyermekkorában hallott az apjától, a Gilgames eposz volt. Ez egy 4000 éves történet, amely számos később megjelenő, sokkal jobban ismert bibliai mítosz előfutára volt.

A Gilgames eposz évszázadokon át teljesen feledésbe merült, egészen a tizenkilencedik század közepéig, amikor a régészek vésett táblákat tártak fel az ókori Ninive helyén, a mai Irak területén. Amikor egy generációval később megfejtették a szövegeket, felfedezésük világszerte ismertté vált. Köztük volt egy özönvízről szóló beszámoló, amely megelőzte Noé bibliai történetét.

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Sumér táblák az Özönvízről

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Bibliai Özönvíz

Ez az 1870-es években történt, és Gurdjieff megemlítette, hogy erről a felfedezésről fiatalkorában olvasott egy folyóiratban.

[GURDJIEFF] „Amikor felismertem, hogy itt arról a legendáról van szó, amelyet gyerekkoromban olyan gyakran hallottam… majdnem ugyanolyan formában, mint apám dalaiban és meséiben, akkora belső izgalmat tapasztaltam, mintha az egész jövőbeli sorsom ettől függött volna.”vi

Gurdjieff nem tudhatott apja történeteinek koráról, miközben hallgatta őket. Hirtelen rájött, hogy apja egy nagyon ősi hagyományt őrzött. Ha a legendák megőrzését pásztorokra bízták sok nemzedéken át, akkor milyen igazságok létezhetnek még, egyik korszakról a másikra titokban átörökítve, anélkül, hogy a jelenkori emberiségnek sejtése lenne róla? Itt látjuk azt a szikrát, amely lángra lobbantotta Gurdjieff igazság utáni kutatását. A következő húsz évet ennek az impulzusnak a teljesítésének szenteli.

Peter Demianovich Ouspensky (Student of Gurdjieff)

Gilgamesh

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Gurdjieff apja, Giorgios Giorgiades

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Gilgamesh

Gurdjieff on Gilgamesh (Seal)

GILGAMESH

𒀭𒉋𒂵𒈩

Gurdjieff Igazság keresése

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Az ember, mint háromagyú lény

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Az illúzió feláldozása

Közel-Kelet, Közép-Ázsia és Távol-Kelet

[JOHN BENNETT] „Ha megvizsgáljuk a Gurdjieff által Nyugatra hozott eszmék, tanok, módszerek és technikák teljes skáláját, kételkedhetünk abban, hogy egyetlen ember ennyi mindent elérhetett volna. Ő maga mondta el, hogy mindez egy csoportos erőfeszítés eredménye volt.”vii

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Az ember, mint háromagyú lény

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Fejlődés a sokféleségtől az egységig

Gurdjieff fiatalon expedíciókra indul, hogy rejtett tudás után kutasson. Az egyik beszámoló szerint 15-20 másik „Igazság Keresővel” társul. Egy másik szerint a csoport három tagból áll – ebből az egyik maga Gurdjieff –, és ők hárman fokozatosan vonzzák magukhoz a tagokat. E „keresők” soraiban Gurdjieff a Közel-Keletre, Közép-Ázsiára és a Távol-Keletre indul.

Az utazások elbeszélésekor Gurdjieff szabadon hajlítja a tényeket a mítoszok felé, hogy a keresés mögötti különböző elveket közvetítse.

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Az illúzió feláldozása

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

A harc az „igen” és a „nem” között

Az igazság keresése mögötti elvek

Például a Fizetség elve, amely szerint a tudást nem lehet értékelni, ha valaki nem tesz erőfeszítést annak megszerzésére. A Felfedezés alapelve, mely szerint az emberről és a világról szóló mélyebb igazságokat nem lehet osztályteremben megtanulni, hanem azokat fel kell fedezni és az erőfeszítés, hogy az ember összerakja azt, amit talál, az maga a lecke. És az Ezotéria alapelve, miszerint a világ nagy hagyományainak széles óceánjában – kereszténység, iszlám, buddhizmus és így tovább – mindig voltak emberek, akiknek zsebeiben az igazság kulcsai lapultak.

[GURDJIEFF] „Az ezotéria elmélete szerint az emberiség két körből áll: egy nagy, külső körből, amely minden emberi lényt magába foglal, és egy kis körből, ahol tanult és értő emberek állnak a középpontban. Valódi tanítás, amely egyedül képes megváltoztatni minket, csak ebből a központból származhat.”viii

Az Igazság Keresői fokozatosan leszűkítik keresésüket erre a belső körre egy Sarmoung nevű ősi babiloni testvériség formájában. Gurdjieff végül bekerül a testvériség főkolostorába, ahol választ kap a legmélyebb kérdéseire, és befejezi kutatását.

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Fejlődés a sokféleségtől az egységig

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Küzdelem az „igen” és a „nem” között

GURDJIEFF KUTATÁSA

(1890?-1910)

Gurdjieff Nyugaton kezd tanítani

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Helena Blavatsky

John Godolphine Bennett (Student of Gurdjieff)

Olga de Hartmann

Amikor Gurdjieff Oroszországba érkezik, az ezotéria gondolata nem újkeletű. Egy generációval előtte Helena Blavatsky, a teozófia alapítója már népszerűsítette egy olyan belső kör gondolatát, amellyel Tibetben kapcsolatba lépett.

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Helena Blavatsky

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Az emberiség körei

Tehát ez a titokzatos férfi, aki belépett egy moszkvai kávézóba, épp megfelelő időben érkezett. Egyrészt, mert az emberiség belső körének fogalmait az értelmiség már ismerte, másrészt, mert nem sokkal érkezése után a világ fél évszázados pusztuláson ment keresztül, amely gyakorlatilag az ókori tudás kortárs emlékének egészét elpusztította, és ez kizárólagos közvetítővé tette ezt az embert, aki módszeresen összegyűjtötte azokat.

Számos olyan eszmét importált, melyekről a nyugati világ misztikus főáramlata sohasem hallott azelőtt. Eszméket az emberi lény felépítéséről, az „alvó” állapotunkról, az ébredés lehetőségéről és a világegyetem nagyobb rendszerében elfoglalt helyünkről.

[PETER OUSPENSKY] „Sok dolog, amit Gurdjieff mondott, megdöbbentett… Mindenekelőtt az általa elmondottak közötti összefüggések érdekeltek. Már akkor éreztem, hogy eszméi nincsenek elszakadva egymástól, mint minden más filozófiai és tudományos eszme, hanem egy egységes egészet alkotnak, amelyből egyelőre csak néhány darabot láttam.”v

[THOMAS DE HARTMANN] „A vágy, hogy Gurdjieff úrral lehessek, az egyetlen valósággá vált. A hétköznapi élet, ami korábban valóság volt, folytatódott, de szinte valószerűtlennek tűnt… Életem egyfajta mesévé változott.”ix

Anna Butkovsky Hewitt (Student of Gurdjieff)

Olga de Hartmann

Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Thomas de Hartmann

[CHARLES NOTT] „Azt éreztem, „ez az, amit mindig is kerestem. Ez az, amiért a világ végéig is elmennék. Itt van keresésem vége!” Egyértelmű meggyőződés volt, szemernyi kétség nélkül…”ii

[PETER OUSPENSKY] „Erre gondoltam az éjszakai vonaton, a Moszkvából Pétervárra vezető úton. Megkérdeztem magamtól, hogy valóban megtaláltam-e, amit kerestem. Lehetséges, hogy Gurdjieff valóban tudta, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy szavaktól vagy gondolatoktól a tettekhez, a „tényekhez” jussunk? Még mindig nem voltam biztos semmiben, és semmit sem tudtam pontosan megfogalmazni. De volt bennem egy belső meggyőződés, hogy valami már megváltozott számomra, és most már minden másképp fog folytatódni.”v

[OLGA DE HARTMANN] „Gurdjieff úr egy ismeretlen személy volt, egy rejtély. Senki sem tudott tanításáról, senki sem tudta a származását, sem azt, hogy miért jelent meg Moszkvában és Szentpéterváron. De aki kapcsolatba került vele, az követni akarta őt, ezt tettük [a férjem, Thomas] és én is.”ix

.

Források

  1. Gurdjieffel Szentpéterváron és Párizsban (With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris) – Anna Butkovsky-Hewitt
  2. Gurdjieff tanításai: Tanítványok naplója (Teachings of Gurdjieff: A Pupil’s Journal) – Charles Stanley Nott
  3. Tanú (Witness )- John Godolphin Bennett
  4. A lét valósága: Gurdjieff negyedik útja (The Reality of Being: The Fourth Way of Gurdjieff ) – Jeanne de Salzmann
  5. Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Demianovich Ouspensky
  6. Találkozások rendkívüli emberekkel  – George Ivanovich Gurdjieff
  7. Gurdjieff: Új világ alkotása (Gurdjieff: Making a New World ) – John Godolphin Bennett
  8. Nézetek a való világból (Views from the Real World) – George Ivanovich Gurdjieff
  9. Életünk Gurdjieff úrral (Our Life with Mr. Gurdjieff ) – Thomas és Olga de Hartmann
Charles Stanley Nott (Student of Gurdjieff)

Az emberiség körei

Jeanne de Salzmann (Student of Gurdjieff)

Thomas de Hartmann

Csatlakozz levelezőlistánkhoz, hogy tájékozódhass

Olvass tovább:

II.rész:

A Tanítás

I

III.rész:

Az Iskola

I

IV.rész:

Beavatás

l

V.rész:

Negyedik Út

l