Gurdjieff Writing at the Cafe de la Paix

Gurdjieff Könyvek

George Gurdjieff és tanítványai által írt könyvek listája és leírása

Gurdjieff Könyvek

George Gurdjieff és tanítványai által írt könyvek listája és leírása

Csatlakozzon levelezőlistánkhoz, hogy tájékozódhasson

Könyvek Gurdjieff tanításáról

Gurdjieff karrierje változatos volt. Amikor 1912-ben Oroszországban kezdett tanítani, előadásokon és beszélgetéseken keresztül tanított. Egy évtizeddel később a Prieuré Kastély megalapítására helyezte a hangsúlyt a formális előadások és tanítások rovására, és a kastély fejlesztésén dolgozott. Amikor a kastélyt feloszlatták, Gurdjieff visszatért a formális tanításhoz, ezúttal írás útján, bár előadásának jellege nagyon különbözött az eredeti orosz előadásoktól.

Az alább felsorolt ​​könyvek ezeket a különböző fázisokat fedik le. Egyesek Gurdjieff elméleteit és módszereit, mások az életét, mások pedig céljait és ambícióit közvetítik. A munkák száma jelentős. Sokak közülük nehezen olvashatók. A Negyedik út újoncainak fontolóra kell venniük, mit keresnek, és ennek megfelelően kell igazítaniuk olvasmányaikat. Az alábbi lista segítséget nyújt ebben a törekvésben.

 

Könyvek George Gurdjieff tanításáról és módszereiről

Egy ismeretlen tanítás töredékei

Az Egy ismeretlen tanítás töredékei (In Search of the Miraculous) vezeti a Gurdjieff-könyvek listáját, még ha nem is maga Gurdjieff írta, mert enélkül Gurdjieff tanításai valószínűleg a homályba vesztek volna. Peter Ouspensky csodák kereséséről és Gurdjieff-fel való Oroszországi találkozásáról szóló beszámolójának köszönhető, hogy Gurdjieff legerőteljesebb elméletei és módszerei a mai napig fennmaradtak. A könyvet posztumusz adták ki, miután kéziratát Gurdjieff felülvizsgálta és dicsérte, némileg orvosolva a köztük fennálló több évtizedes szakadékot. A mai napig az Egy ismeretlen tanítás töredékei a legkelendőbb bevezetője Gurdjieff gyakorlati, elméleti és filozófiai tanításainak. Bővebben a könyvről itt: Egy ismeretlen tanítás töredékei

Ouspensky in search of the miraculous

Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Ouspensky

Ouspensky in search of the miraculous

Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Ouspensky

Gurdjieff views from the real world

Gurdjieff beszél tanítványainak – George Gurdjieff

Gurdjieff beszél tanítványainak (Views from the Real World)

Esszésorozat Gurdjieff ideáiról a Moszkvában, Essentukiban, Tbilisziben, Berlinben, Londonban, Párizsban, New Yorkban és Chicagóban folytatott vitáiból. A könyv tartalmaz egy esszét Az igazság pillanatai címmel, egy tanítvány beszámolóját a Gurdjieffnél tett látogatásáról az orosz forradalom előtt. Ezt az esszét időnként felolvasták Moszkvában, mint bevezetőt azoknak, akik Gurdjieffel először találkoztak. Ettől az esszétől eltekintve, a könyv legtöbb gondolatát Ouspensky az Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyve részletesebben tárgyalja. Azonban, mint mindig, amikor különböző emberek hasonló eseményeket mesélnek el, ebben a könyvben is vannak egyedi nézőpontok, amelyek hasznosak lehetnek az alapvető ideákkal foglalkozó olvasók számára.

 

Gurdjieff views from the real world

Gurdjieff beszél tanítványainak – George Gurdjieff

Belzebub elbeszélései unokájának

Ez a terjedelmes könyv azután született, hogy Gurdjieff feloszlatta intézetét, és rájött, hogy újra kell gondolnia az elvárásait arról, hogyan vigye tanítását Nyugatra.  Belzebub elbeszélései unokájának (Beelzebub’s Tales to His Grandson) egy háromrészes sorozat első darabja volt, amely mindegyikének az volt a célja, hogy sajátos hatást gyakoroljon az olvasóra. Belzebub művének kívánt hatása az volt hogy az olvasó gondolataiból és érzelmeiből kíméletlenül és minden megalkuvás nélkül kiirtsa a már évszázadok óta beléjük gyökerezett hiedelmeket és véleményeket mindenről, ami a világon létezik. Ennek megfelelően homályos és hosszadalmas volt, szándékosan nehezen olvasható stílusban íródott.

A két fent említett könyv világos és leleplező jellegével ellentétben Belzebub a mítosz formájához tér vissza. Gurdjieff ezoterikus nézőpontból írja újra az emberiség történetét, elmagyarázva, hogyan fajultak az emberek alvó lényekké, és hogyan dolgoztak minden korszakban a megvilágosodott egyének, hogy felébresszék őket. Feltehetően valamennyi, korábban szó szerint megfogalmazott elméleti gondolata ravaszul bele van kódolva ebbe a bonyolult vászonba. Ma már vitatható, hogy a könyv beváltotta-e Gurdjieff reményeit, bár úgy tűnik, fontos célt szolgált tanári pályafutása utolsó szakaszában.

 

Beelzebub's Tales to His Grandson

Belzebub elbeszélései unokájának – George Gurdjieff

Beelzebub's Tales to His Grandson

Belzebub elbeszélései unokájának – George Gurdjieff

The Reality of Being

A lét valósága – Jeanne de Salzmann

A lét valósága (The Reality of Being)

Jeanne de Salzmann 1919-ben találkozott Gurdjieffel, és élete végéig, 1949-ig követője maradt. Gurdjieff őt bízta meg irodalmi műveinek és táncgyakorlatainak jogaival. A következő negyven évben De Salzmann felügyelte könyveinek kiadását, megőrizte és tanította mozgásait, és tanításainak gyakorlására központokat hozott létre a világ nagyvárosaiban. Az évtizedek során feljegyzéseket készített a munkával kapcsolatos elmélkedéseiről, amelyeket családja és követői állítottak össze és könyvben publikáltak.

 

The Reality of Being

A lét valósága – Jeanne de Salzmann

Gurdjieff könyvei összefüggésének megértéséhez nézze meg az Igazság keresőjé-t:

George Gurdjieff

I.rész:
Gurdjieff

Gurdjieff on the Three Brains

II.rész:
Tanítás

Gurdjieff on the Three Brains

III.rész:
Iskola

Gurdjieff on the Three Brains

IV.rész:
Beavatás

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

V.rész:
Negyedik Út

Könyvek Gurdjieff életéről

Életrajzi szempontból Gurdjieff pályafutása két részre osztható: az igazságkeresés időszakára és a tanítás időszakára. A leghitelesebb betekintés az első időszakba Gurdjieff Találkozások rendkívüli emberekkel (Meetings with Remarkable Men) című könyvéből származik. Ezért az alábbiakban ez elsőként szerepel. Gurdjieff néhány tanítványa megpróbálta felkutatni tanításainak forrásait, akár az általa véletlenül továbbadott információfoszlányokból, akár az elképzelései lehetséges eredetének felismerésén, vagy a rokonaival folytatott megbeszéléseken keresztül. A legfigyelemreméltóbb kísérletet az alábbiakban soroljuk fel.

Ami a tanítás második időszakát illeti, Gurdjieff erős hatással volt sok emberre, akik végül benyomásaikat és tapasztalataikat könyvekbe foglalták, gyakran életük későbbi részében, Gurdjieff halála után. Ezek többsége a vele való együttélésre és munkára összpontosít, nem pedig az általa tanított tudásra. Az alábbiakban felsoroljuk a figyelemre méltó beszámolókat.

 

Könyvek George Gurdjieff keresési időszakából

Gurdjieff-meetings-with-remarkable-men

Találkozások rendkívüli emberekkel –  George Gurdjieff

Találkozások rendkívüli emberekkel (Meetings with Remarkable Men)

Ez a könyv feltehetően önéletrajzi jellegű. Felfedi Gurdjieff életének történetét, mielőtt tanítani kezdett, tíz fejezetének mindegyikét egy-egy személynek szenteli, aki hatással volt Gurdjieffre alakuló éveiben. Az biztos, hogy Gurdjieff írta ezt a könyvet. Kérdéses, hogy az események úgy történtek-e, ahogy ő írta. John Bennett azt állítja, hogy ebben a könyvben néhány ‘befolyásos’ ember metaforikus és álnevesített, hogy az igazság keresése mögött meghúzódó különféle elveket közvetítse. Itt, a Találkozások rendkívüli emberekkel című kötetben értesülünk a megfoghatatlan Sarmoung Testvériségről, amelynek felfedezése véget vet Gurdjieff hosszú igazságkeresésének. Gurdjieff azonban nem említi ‘Sarmoungot’ sehol máshol, és nem találjuk más irodalmi forrásban sem. Ennek ellenére joggal feltételezhető, hogy Gurdjieff gyermekkoráról szóló leírásai mögött sok részlet igaz, így ezen a könyvön keresztül az olvasó hasznos képet kap arról a régi világról, amelyben felnőtt.

Gurdjieff-meetings-with-remarkable-men

Találkozások rendkívüli emberekkel –  George Gurdjieff

Gurdjieff – Új világ teremtése

John G. Bennett brit hírszerző tisztként szolgált Közép-Ázsia azon régióiban, ahol Gurdjieff felnőtt és tanult. Gurdjieff halála után Bennett vállalta a forrásaira való hivatkozások összeállítását. Sok olyan helyre utazott, amelyeket Gurdjieff könyveiben az ősi tudás tárházaként említettek. Gurdjieff – Új világ teremtése (Making a New World)  figyelemre méltó módszeres eredmény. Bennett a Prieuré kastély életéből is idéz olyan élményeket, amelyek máshol nem olvashatók. A könyv azonban abból a feltételezésből indul ki, hogy olvasója már ismeri a Találkozások rendkívüli emberekkel, a Belzebub elbeszélései unokájának és az Egy ismeretlen tanítás töredékei című könyveket, ezért ezt a könyvet a fent említettek után érdemes elolvasni.

Bennett Gurdjieff making a new world

Gurdjieff – Új világ teremtése – John Bennett

Bennett Gurdjieff making a new world

Gurdjieff – Új világ teremtése – John Bennett

Gurdjieff life is only real then when I am

Az élet csak akkor valóságos, amikor „Én vagyok” – George Gurdjieff

Az élet csak akkor valóságos, amikor „Én vagyok”

Ebben a könyvben Gurdjieff nem jellemző módon személyes fejlődésének sarkalatos fejezetét osztja meg. 1902-ben, mialatt lábadozik, mert eltalálta egy eltévedt golyó, Gurdjieff önvizsgálatot folytat, amely feltárja az eddig tanultak alkalmazására tett kísérleteit. Mélyen csalódott. Az önkritikában elmerülve talál egy áttörést, amely lehetővé teszi számára (ennek megértésére vezet minket), hogy áthidalja ezt a zsákutcát, és új és tartós belső változást idézzen elő. Az élet csak akkor valóságos, amikor „Én vagyok” (Life is Real Only Then, When I Am) túl korán jelent meg. Az utolsó fejezet  Az ember belső és külső világa címmel hiányos maradt.

Gurdjieff life is only real then when I am

Az élet csak akkor valóságos, amikor „Én vagyok” – George Gurdjieff

Könyvek Gurdjieff tanítási korszakából

Életünk Gurdjieff úrral

Olga és Thomas de Hartmann 1916-ban Oroszországban ismerkedett meg Gurdjieffel. Ők lettek a két legelkötelezettebb tanítványa, és követték őt az orosz forradalom viharos időszakában egészen Franciaországban való letelepedésig. Életünk Gurdjieff úrral (Our Life With Mr. Gurdjieff) című emlékiratuk egyedülálló betekintést nyújt Gurdjieff tanári pályafutásának számos fontos epizódjába, kezdve a polgárháború alatti figyelemre méltó utazással a Kaukázusban, a Harmonikus Emberi Fejlődés Intézetének kezdeti megalapításával és annak különféle iterációival, és végső nyughelyével a Prieuré kastélyban. Ez a könyv Gurdjieff életével foglalkozik, miközben formális tanítását háttérbe helyezi. Tökéletes kontrasztja és kiegészítése Ouspensky Egy ismeretlen tanítás töredékei című művének, amely az ellenkezőjét teszi.

Our Life With Mr Gurdjieff

Életünk Gurdjieff úrral – Olga és Thomas De Hartmann

Our Life With Mr Gurdjieff

Életünk Gurdjieff úrral – Olga és Thomas De Hartmann

Witness

Tanú – John Bennett

Tanú

A Tanú (Witness) nem kizárólag Gurdjieffről szól. John Bennett kijelenti: „Az ember földi kötelességének lényeges része, hogy tanúságot tegyen a számára kinyilatkoztatott igazságról.” A könyv Bennett kísérlete ennek a kötelességének teljesítésére. Mivel Gurdjieff kulcsszerepet játszott Bennett kutatásában, több fejezetet is szentel neki: Gurdjieff és Ouspensky, Gurdjieffel Fontainebleau-ban, Mr. és Madame Ouspensky, Visszatérés Gurdjieffhez és Gurdjieff utolsó napjai. Bennett mindegyikben érdekes eseményekről és beszélgetésekről számol be az olvasónak, aki többet szeretne megtudni George Gurdjieffről, tanításairól és a tanítás körülményeiről.

Witness

Tanú – John Bennett

Gurdjieff tanításai: Egy tanítvány naplója 

Charles Nott 1924-ben találkozott George Gurdjieffel első amerikai látogatása során. Nott-ot lenyűgözte a Gurdjieff-mozgások előadása, és későbbi interakciói Gurdjieff-fel és követőivel meggyőzték arról, hogy tanítvány legyen. A Gurdjieff tanításai: Egy tanítvány naplója (Teachings of Gurdjieff: A Pupil’s Journal) című könyv Nott igazságkeresését dokumentálja, és annak csúcspontját Gurdjieff megtalálásában. Bepillantást nyújt Gurdjieff amerikai látogatásába, a Prieuré kastély mindennapi életébe, valamint Gurdjieff majdnem végzetes autóbalesetébe, amely az Intézet feloszlatásához vezetett. Nott írt egy folytatásos könyvet Gurdjieff további tanításai: Utazások ezen a világon címmel, amelyben további benyomásait osztotta meg.

Teachings of Gurdjieff: A Pupil’s Journal

Gurdjieff tanításai: Egy tanítvány naplója – Charles Nott

Teachings of Gurdjieff: A Pupil’s Journal

Gurdjieff tanításai: Egy tanítvány naplója – Charles Nott

Gurdjieff herald of the coming good

Az eljövendő jó hírnöke – George Gurdjieff

Az eljövendő jó hírnöke

Az eljövendő jó hírnöke (Herald of the Coming Good) csak azért szerepel itt, mert Gurdjieff írta. Még a szerző véleménye szerint is idő előtt jelent meg. A könyv Gurdjieff első és viszonylag rövid elbeszélése, amely kezdeti és kissé naiv lelkesedését tükrözi. Betekintést nyújt a keresés időszakába, és elmagyarázza, miért választotta Gurdjieff Oroszországot tanításának megkezdéséhez. Gurdjieff később megbánta, hogy kiadta ezt a könyvet, és lebeszélte követőit, hogy elolvassák.

Gurdjieff herald of the coming good

Az eljövendő jó hírnöke – George Gurdjieff

Ouspensky Könyvei

Peter Ouspensky már ismert író volt, amikor 1915-ben megismerkedett Gurdjieffel. Gurdjieff meghívta őt bevezető előadásaira, abban a reményben, hogy irodalmi segítségét felhasználva terjesztheti tanításait Oroszországban. Ouspensky jegyzeteket készített Gurdjieff korai előadásairól, és végül közzétette azt, ebből Gurdjieff tanításának legismertebb beszámolója lett: Egy ismeretlen tanítás töredékei  (lásd fent).

Ouspensky az 1920-as években elvált Gurdjiefftől, az Egy ismeretlen tanítás töredékei című művében kifejtett okok miatt. Ennek ellenére élete hátralévő éveit azzal töltötte, hogy Gurdjieff eszméit tanította, ami komoly kritikát váltott ki a Gurdjieffhez hűségesek részéről. Az egyik módja annak, hogy Ouspensky kompenzálja ezt az ellentmondást, az volt, hogy őszintén kijelentette, hogy az általa tanított eszmék nem az övéi. Ebből következően tanításaira és tanításait dokumentáló könyvekre az jellemző, hogy az üzenet elsőbbséget élvez a hírnökkel szemben.

Ouspensky Könyvei a Negyedik Útról

Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája

Ez a könyv egy öt előadásból álló összeállítás, amelyeket korábban Ouspensky tanítványai olvastak fel a hallgatóság előtt. Ouspensky jegyzeteket készített ezen felolvasások során, és az anyagot hat éven keresztül dolgozta át, ami a Negyedik Út alapvető pszichológiai gondolatainak legtömörebb kifejtését eredményezte. Ouspensky magánnyomdájában publikálta Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája (The Psychology of Man’s Possible Evolution) első kiadását. A könyv később több más kiadásban is megjelent, amelyek közül néhány az öt előadás jegyzőkönyvét is tartalmazza.

Érdemes megjegyezni, hogy Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája és az Egy ismeretlen tanítás töredékei az egyetlen Negyedik Út könyvek, amelyeket maga Ouspensky szerkesztett. A neve alatt szereplő többi cím (lásd alább) találkozóinak átiratai, amelyeket tanítványai állítottak össze és szerkesztettek, és halála után adtak ki.

Ouspensky-psychology-of-mans-possible-evolution

Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája – Peter Ouspensky

Ouspensky-psychology-of-mans-possible-evolution

Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája – Peter Ouspensky

Ouspensky the fourth way

A negyedik út – Peter Ouspensky

A negyedik út (The Fourth Way)

Jól strukturált és könnyen hozzáférhető beszámoló a Negyedik útról, Ouspensky előadásain részt vevők jegyzeteiből. Ez a könyv részletesen elmagyarázza, amit Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája felvázol. Minden fejezet a Negyedik Úthoz kapcsolódó témák sorozatának van szentelve, kezdve Ouspensky bevezető előadásával, folytatva találkozóinak kérdéseivel és válaszaival.

A könyv utolsó része Ouspensky vitáit tartalmazza az örökkévaló visszatérésről. Ez a reinkarnáció keleti gondolatának feltárása, és a Negyedik Úttal való összeegyeztetésének kísérlete.

Ouspensky the fourth way

A negyedik út – Peter Ouspensky

Ouspensky conscience search for truth

Lelkiismeret – Az igazság keresése – Peter Ouspensky

Egy újabb feljegyzés (A Further Record)

A Negyedik Út másik jól strukturált és hozzáférhető bemutatója, Ouspensky előadásainak jegyzeteiből. A könyv anyagának nagy része már benne van A negyedik út -ban. Néhány értekezés kizárólag itt szerepel.

Lelkiismeret – Az igazság keresése (Conscience – The Search for Truth)

Ez az esszé-összeállítás, amely szintén Ouspensky beszédein és kérdésekre adott válaszain alapul, a lelkiismeret fejlesztésére összpontosít. Az erkölcs és a lelkiismeret ellentéte olyan gondolat volt, amelyhez Gurdjieff időről időre visszatért.

Ouspensky a further record

Egy újabb feljegyzés – Peter Ouspensky

Ouspensky conscience search for truth

Lelkiismeret – Az igazság keresése – Peter Ouspensky

Ouspensky a further record

Egy újabb feljegyzés – Peter Ouspensky

Ouspensky könyvek, mielőtt találkoztak Gurdjieffel

Peter Ouspensky még azelőtt, hogy 1915-ben találkozott Gurdjieffel, az okkultizmus kiemelkedő gondolkodójává és előadójává nőtte ki magát Moszkvában és Szentpéterváron. Tertium Organum címmel könyvet írt, amely később bestseller lett. Gurdjieff gondolatainak való kitettsége azonban oly módon változtatta meg a felfogását, hogy egyértelmű határvonal húzódik a találkozás előtt és után írt könyvei között. Az alábbiakban két könyv található a Gurdjieff alatti tanulmányait megelőző időszakból.

Ouspensky-tertium-organum

Tertium Organum – Peter Ouspensky

Tertium Organum

Ouspensky elméjének közvetlen tapasztalata, Gurdjieffi lenyomat nélkül. Ouspensky kommentálja saját könyvét: „A magasabb logika rendszerét Tertium Organumnak neveztem, mert számunkra ez a gondolkodás harmadik törvénye Arisztotelész és Bacon után. Az első az Organon, a második a Novum Organum volt. De a harmadik az első előtt létezett.” Ebben a könyvben Ouspensky posztulálja a valós világ természetét a hétköznapi érzékeken túl, tárgyalja az emberi tudat és érzelem lényegi evolúcióját, amelynek meg kell történnie, mielőtt a magasabb világot észlelni és megérteni lehet, és bemutatja az ‘új logikát’ vagy terminológiát, amely elengedhetetlen az új valóság leírásához.

Ouspensky-tertium-organum

Tertium Organum – Peter Ouspensky

Az univerzum új modellje (A New Model of the Universe)

Ouspensky felvázolta és elkezdte ezt a könyvet, mielőtt találkozott George Gurdjieff-fel, és azután fejezte be, miután  különváltak egymástól. A Gurdjieff-fel töltött évek ellenére, amelyek az írás és a publikálás között teltek el, Ouspensky a revízió során megpróbálta szétválasztani, hogy mit tudott, mielőtt kapcsolatba került a rendszerrel, és mi az amit ott tanult. A könyv a közel- és távol-keleti utazásaiból merít, és pszichológiai módszert kínál az ókori kultúrák (tarot, gótika, buddhizmus, ezoterikus kereszténység stb.) bölcsességeinek megközelítésére.

Ouspensky new model of the universe

Az univerzum új modellje – Peter Ouspensky

Ouspensky new model of the universe

Az univerzum új modellje – Peter Ouspensky

Egyéb jelentős Negyedik Út könyvek

Gurdjieff gondolatai, bármilyen mélyrehatóak és radikálisak is voltak, természetesen sok könyvet eredményeztek, és sok íróra hatással voltak. Az Igazság keresője című dokumentumfilm összeállításához többet is felkutattak a készítők. Ezek között szerepelnek a dokumentumfilmben idézett Anna Butkovsky-Hewitt Gurdjieffel Szentpéterváron és Párizsban (With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris) című; René Zuber Ki Ön, Gurdjieff úr? (Who are you Monsieur Gurdjieff?) című; és Elizabeth Bennett Életem: J.G. Bennett és G.I. Gurdjieff: Emlékirat (My Life: J.G. Bennett and G.I. Gurdjieff: A Memoir) című művei. James Moore Gurdjieff: Életrajz (Gurdjieff: A Biography) című munkájában az események dátumainak és kronológiájának néztek utána.

Ouspensky követői is jelentős irodalmi hagyatékot hagytak hátra. Tanítványa, Rodney Collin kiadta Az égi befolyás elmélete, The Theory of Celestial Influence, A tudatos harmónia elmélete (The Theory of Conscious Harmony) és Az örök élet elmélete (The Theory of Eternal Life) című műveket. Maurice Nicoll, Ouspensky másik tanítványa, aki szintén Gurdjieffnél tanult a Prieuré kastélyban, öt kötetnyi könyvet adott ki Kommentárok Gurdjieff és Ouspensky tanításaihoz (Commentaries on the Teaching of Gurdjieff and Ouspensky) címmel. Ezeket mellékesen említik, mint értékes könyveket a Negyedik Út gyakorlója számára. Nem sorolhatók a George Gurdjieffről szóló könyvek közé. Inkább arról tanúskodnak, hogy szerzőjük megpróbálta folytatni örökségét.

.

Csatlakozzon levelezőlistánkhoz, hogy tájékozódhasson

Folytassa az olvasást:

George Gurdjieff

I.rész:
Gurdjieff

Gurdjieff on the Three Brains

II.rész:
Tanítás

Gurdjieff on the Three Brains

III.rész:
Iskola

Gurdjieff on the Three Brains

IV.rész:
Beavatás

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

V.rész:
Negyedik Út