A Három Törvényének megközelítése 

Az első találkozásuk alkalmával, 1915 tavaszán Ouspensky-t lenyűgözte Gurdjieff tudása, amit ő maga is keresett keleten, sikertelenül. Gurdjieff a legrejtélyesebb jelenségeket is meg tudta magyarázni, és össze tudta egyeztetni a különböző tanítások közötti látszólagos ellentmondásokat. „De ennek ellenére” – mondta Ouspensky egyik korai beszélgetésük után – „a legfontosabbak a tények. Csak ha valódi autentikus tényeket látnék, melyek jellege új és ismeretlen, akkor tudnék meggyőződni róla, hogy helyes úton vagyok.”i

Másfél évvel később, 1916 nyarán megérkeztek a tények. Gurdjieff összegyűjtötte tanítványait Finnországban egy koncentráltabb munkára. Ouspensky különböző légző-, böjt- és mentális gyakorlatokkal készült erre az összejövetelre, amelyek a szokatlan feszültség állapotába hozták, és megalapozták a rendkívüli tapasztalatokat, amelyeken át kellett mennie. A finnországi találkozó során Ouspensky figyelemre méltóan magasabb érzelmi állapotokba került, amelyek új észleléseket és felismeréseket hoztak magukkal. Ezek az állapotok – amelyeket az Egy ismeretlen tanítás töredékei  (In Search of the Miraculous) című könyvében ír le – annyira nem hasonlítottak semmihez, amit korábban valaha is tapasztalt, hogy maradandó változásokat eredményeztek az önmagához és a körülötte élőkhöz való viszonyában. Felismerte, hogy ezek azok a tények, amelyeket Gurdjieff korábban megígért neki. Ami akkor hiányzott, ami most jelen volt, az az érzelmi felkészülés volt. „Ez egy érzelmi állapot” – állapította meg Ouspensky – „és pont azt nem értjük, hogy ez nélkülözhetetlen, és enélkül a tények nem lehetségesek.”i

Peter Ouspensky

Peter Ouspensky

A három törvényének intellektuális és érzelmi megközelítése 

Ugyanígy arra kell törekednünk, hogy érzelmi viszonyt alakítsunk ki ennek a tanításnak az összes gondolatával, beleértve a három törvényét is. Intellektuálisan három erő szükségességét tanulmányozzuk. Tanulmányozzuk a harmadik erő láthatatlanságát és megfoghatatlanságát. Továbbá azt tanulmányozzuk, hogy három erő különböző változatai hogyan hoznak létre különböző triádokat. Végső soron azonban az érzelmi központunk az, amely megtanulja a fel- és leszálló oktávok ízét. Megismeri a forma, az anyag és az élet eltérő jellegét. Csak ezután válik a három törvénye önmagunk szerves részévé, hogy befolyásolhassa cselekedeteinket.

Amikor a finnországi összejövetel véget ért, Ouspensky magasabb állapotai lecsillapodtak, bár nem anélkül, hogy fontos nyomokat hagytak volna. „Nagyon határozott változások kezdődtek el az önmagamról, a körülöttem lévőkről, és még inkább a ’cselekvési módszerekről’ alkotott nézeteimben” – jelentette ki Ouspensky az esemény után. „Ezek nem voltak semmiféle kapcsolatban azzal, ami Finnországban elhangzott, de az ott tapasztalt érzelmek eredményeként jöttek létre…”. „Valahol nagyon mélyen bennem, megértettem az erőszak lehetetlenségének ezoterikus elvét, vagyis az erőszak hasznavehetetlenségét, bármilyen cél elérése érdekében is történik.” i

A három törvénye megszabja, hogy bármilyen eredmény csak három erő kombinációjával érhető el. Ezeknek az erőknek az egymáshoz való viszonya határozza meg a triád természetét. Ha a segítségedet akarom igénybe venni, kényszeríthetlek, hogy segíts, könyöröghetek, hogy segíts, vagy inspirálhatlak, hogy segíts. Mindegyik más-más triádot jelent ugyanannak a célnak az elérésére, és mondanom sem kell, hogy mindegyik más-más eredményt fog hozni. Ez volt Ouspensky számára a finnországi találkozó tanulsága. Ez arra késztette, hogy átértékelje a másokhoz, beleértve saját tanárához, George Gurdjieffhez való viszonyát.

A három törvényének áttekintése során nekünk is alkalmaznunk kell intellektuális és érzelmi megközelítést.

Peter Ouspensky

Peter Ouspensky

Gurdjieff Teaching

George Gurdjieff

Gurdjieff Teaching

George Gurdjieff

A törvények működése

[GURDJIEFF] “Az ember a világ képe. Ugyanazok a törvények teremtették, mint amik a világmindenséget is teremtették. Ha az ember ismerné és értené önmagát, a világmindenséget is ismerné és értené, az összes törvényt, amelyek a világot teremtik és kormányozzák.” i

A Három törvényének megértéséhez meg kell értenünk, hogyan működnek a törvények általában.

Egy tíz családból álló faluban kevés törvényre van szükség. A polgármester személyesen is képes fenntartani a rendet. Megkérheti a bár tulajdonosát, hogy tízkor zárjon be, hogy ne zavarja a szomszédokat. Megkérheti a virágárust, hogy tartsa pórázon a kutyáját, nehogy megijessze a gyerekeket. És megkérheti a gazdát, hogy tartsa távol a szamarát a főtérről, nehogy felfalja a kertet. Egy száz családból álló faluban az ilyen személyes kormányzás nehezebbé válik, egy ezer fős városban pedig lehetetlenné. A kormányzó már nem ismerhet mindenkit név szerint. Törvényeket kell hoznia a rend fenntartása érdekében, és helyetteseket kell kineveznie, hogy ezeket a törvényeket betartassák: éjjel nincs zajongás; a kutyák nem lehetnek póráz nélkül; a főtéren nincs szamár.

A törvények lehetővé teszik a kormányzó számára, hogy fenntartsa a rendet a saját hatáskörében. Minél közelebb esik a tartomány a kormányzó hatóság közvetlen befolyása alá, annál kevesebb törvényre van szüksége. Minél távolabbra terjed a tartomány az irányító hatóságtól, annál több törvényre van szüksége.

Az első csillagászok, akik felnéztek az éjszakai égboltra, és megpróbálták megérteni a világegyetemet irányító törvényeket, figyelembe vették ezt az elvet. Kifogástalan rendet láttak: a Hold, a bolygók, a Nap és a csillagok óramű pontosságú szinkronban forogtak. A nappal megbízhatóan követte az éjszakát, az évszak az évszakot, olyan rendben, amely nélkül a földi élet lehetetlen lenne. Számukra ezek a törvények egy irányító hatalom, egy teremtő bizonyítékai voltak. És bár ez a teremtő távol állt az emberi felfogóképességtől, az emberek, mint az ő világegyetemének tagjai, megfigyelhettek néhány törvényt, amelyek szerint éltek, és közvetve megtudhattak valamit a szándékáról.

.

A régiek ezt a teremtőt egy törzsnek képzelték el, amelyből a teremtés exponenciálisan ágazott ki. A törzzsel közvetlen kapcsolatban álló ágak élvezték a teremtő közvetlen befolyását és vezetését. A közvetlenül rajtuk túl elhelyezkedő ágak egy lépéssel távolabb álltak tőlük. És ahogy a teremtés sugara a nagyobb ágaktól a kisebbek felé bontakozott ki, a végletek egyre távolabb és távolabb kerültek a kiinduló törzstől, ami Istent ugyanolyan kihívás elé állította, mint egy növekvő falu polgármesterét. A rend fenntartása érdekében olyan törvényeket kellett hoznia, amelyek közvetlen befolyásának hiányában is biztosítják a víziójának folytonosságát.

A Három törvénye volt az egyik ilyen alapvető törvény.

A Három Törvénye mint Szentháromság 

A Nap a földi szerves élet istene. Fénnyel és meleggel árasztja el a természetet. A régiek megfigyelték, hogy a nap három különböző módon hat a természetre: a tél vége felé sugarai ösztönözték a csírázást; egész tavasszal fenntartotta a hajtásokat, amíg azok kifejlett növényekké nem érlelődtek; nyáron pedig porrá perzselte őket. Ezért a szerves élet istene az év különböző időszakaiban teremtőként, fenntartóként és pusztítóként nyilvánult meg, ami arra ösztönözte a régieket, hogy isteni hármasságként személyesítsék meg őt.

A modern szemmel nézve az istenek triádja, amely minden jelenséget felügyel, naivnak tűnik, hacsak nem vesszük észre, hogy törvényt képviselnek, nem pedig tényt. A három törvénye szerint kivétel nélkül minden, bármilyen léptékű folyamat kivétel nélkül három erő – a pozitív, a negatív és a semlegesítő – hatásának eredménye. A Napnak a szerves életre gyakorolt hatása esetében a Három törvénye az időben bontakozik ki: nem jöhet tavasz tél nélkül, nyár tavasz nélkül. A természet nem tud fennmaradni a teremtés, a fenntartás és a pusztulás arányos egyensúlya nélkül.

[GURDJIEFF] A világon minden a Három Törvényének engedelmeskedik, minden létező e törvénynek megfelelően jött létre. A pozitív és negatív elvek kombinációja csak akkor hozhat új, az elsőtől és a másodiktól eltérő eredményt, ha egy harmadik erő is belép.ii

Brahma

Brahma

Vishnu

Vishnu

A Három Törvénye a Hinduizmusban

Brahma, Vishnu, and Shiva

Az indiai szentírások a Három törvényét Trimurti néven személyesítették meg: Brahma, Visnu és Siva. Az ő közreműködésük biztosította a kozmosz örökös megújulását. A kozmosz egészsége a jó és a rossz közötti egyensúlytól függött. Amíg ez az egyensúly fennállt, addig a létezése garantált volt. Időnként azonban az egyensúly megbomlott, ami a kozmoszt a veszély szélére sodorta. Ezekben a veszélyes esetekben Visnu, mint fenntartó Isten, volt felelős a rend helyreállításáért. Tette ezt úgy, hogy az alkalomnak megfelelő földi formába inkarnálódott.

A legnagyobb hindu eposzokat az aránytalanul megerősödő démonkirályok és a kozmikus egyensúlyt felborító történetek ihlették, amelyekben Visnu avatárjai ravaszul semlegesítették őket. Az egyes mítoszok részletei eltérőek voltak, de az alapelv ugyanaz maradt: a kozmoszt három erő – a jó, a rossz és az egyensúly, illetve az aktív, a passzív és a semlegesítő erő – megfelelő kombinációja tartja fenn. Az ősi hindu kozmológusok megfigyelték és megalkották a Három törvényét.

[GURDJIEFF] Minden független kozmikus egységnek, legyen az nagy vagy kicsi, a [Három Törvénye] mindhárom szent „szubsztancia-erejéből” kell állnia… és folyamatosan megfelelő és kiegyensúlyozott állapotban kell tartania őket. És ha valamilyen oknál fogva e három szent erő valamelyike rezgéseinek túltengése kerül bármely jelenlétbe, [az azt eredményezi], hogy a szokásos léte teljesen megsemmisül.iii

Brahma

Brahma

Vishnu

Vishnu

Vishnu

Vishnu

Shiva

Shiva

A Három Törvénye a Judaizmusban 

A hindu többistenhitűséggel szemben a héber Biblia egyetlen isten létezését hangsúlyozta. Mindazonáltal a Bibliában minden egyes esetben ez az egyetlen isten változatlanul a teremtő, fenntartó vagy pusztító szerepet játszotta. Isten teremtette a világot a Teremtés könyvének elején, fenntartotta népét a Kivonulás történetében, és elpusztította teremtményét a bibliai özönvízben. A hindu világnézettel összhangban a bibliai világnak is vég nélkül végig kellett haladnia ezen a három szakaszon, amelyek mindegyike az egész Bibliát benépesítő történeteket ihlette. A héber filozófusok megfigyelték és megalkották a Három törvényét.

Ábrahám vendégszeretete

A Teremtés könyvének egyik története egyenesen ezt a hármas természetet mutatja be. Isten meglátogatja szolgáját, Ábrahámot. A látogatás során Isten ingadozik az egyszeri és a háromszoros látogató között.

A Biblia ezt a történetet így vezeti be: ” Megjelenék pedig ő néki [Ábrahámnak] az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon…”. Amikor azonban Ábrahám felnéz, hogy lássa látogatóját, három férfit lát. Elébük szalad, és mégis egy személyként szólítja meg őket: „És látván, eléjök siete [Ábrahám] a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. És mondja: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat.”

Ahogy a történet kibontakozik, megtudjuk, hogy Ábrahám titokzatos látogatója hármas szerepet játszik. Azzal, hogy elfogadja Ábrahám vendégszeretetét, és leül az asztalához enni, a fenntartó elvének vagyunk tanúi. Azzal, hogy Ábrahám felesége után érdeklődik, és bejelenti, hogy hamarosan fiút fog szülni, a teremtő elv tanúi vagyunk. És végül, amikor elhagyja Ábrahám asztalát, hogy elpusztítsa Szodomát és Gomorát, a pusztító elvéről teszünk tanúbizonyságot.

A Három Törvénye a Kereszténységben

A világegyetem törzseként és kormányzójaként a teremtő teljes szabadságot élvez. A tőle elágazó közvetlen ágak azonban néhány törvény alá vannak vetve, hogy szándékát és akaratát fenntartsák. A következő elágazás még több törvény hatálya alá kerül, és így tovább, amíg el nem érjük a teremtés sugarának végpontjait, melyek a legtöbb törvény hatálya alá tartoznak.

Ha egy magasabb szintről érkező erő egy alacsonyabb világba akar beavatkozni, akkor figyelembe kell vennie annak törvényeit. Ellenkező esetben a beavatkozása lerombolja a kozmikus rendet. A Föld a teremtés sugarán viszonylag alacsony szinten helyezkedik el, és sokkal több törvénynek van alávetve, mint a felette lévő világok. Ezek egyike a fizikalitás törvénye. Ezért ahhoz, hogy beavatkozhasson a Föld ügyeibe, egy magasabb erőnek fizikai testet kell öltenie; meg kell testesülnie. A hinduizmus erre utalt Visnu inkarnálódásával, hogy időszakonként helyreállítsa az egyensúlyt a jó és a rossz között. A kereszténység ezt azzal fejezte ki, hogy alapító alakját, a Názáreti Jézust Isten megtestesüléseként ábrázolta.

.

Father

Isten, az Atya

A korai egyházatyák Ábrahám vendégszeretetének történetében a Szentháromság előképét látták. A művészek az Ábrahámot meglátogató Isten jelenetéből merítettek ihletet az Atya, a Fiú és a Szentlélek ábrázolásához. A három látogatót először angyalokként ábrázolták, akik Ábrahám és Sára asztalánál ültek. Idővel azonban a házigazdák másodlagos pozícióba kerültek angyali látogatóikkal szemben. Mire Andrej Rubljov megfestette a Szentháromság változatát – az orosz ikonfestészet remekművét, amely a téma etalonjává vált -, Ábrahám és Sára teljesen eltűntek. Csak az Atya, a Fiú és a Szentlélek maradt. Az Egy, aki az emberiség megváltása érdekében Hárommá vált; a Három törvényének keresztény változata.

Rubljov azáltal, hogy a három angyalt azonosnak ábrázolja, megismétli a Teremtés könyvének rejtélyét: Isten egy vagy három? Ráadásul most, hogy Ábrahám és Sára nincsenek jelen, az angyalok bárhol ülhetnek. A középső angyal egy csésze felé nyúl az asztalon. Ezt úgy értelmezték, Isten Fia hajlandóságának kifejezését arra, hogy meghozza az emberiség megtestesülésének és megváltásának áldozatát. Ezen értelmezés szerint a következő jelenetnek az Angyali üdvözletnek kell lennie, amelyben Mária a Szentlélektől fogan meg, és Isten fizikai alakot ölt.

[OUSPENSKY] A Három törvénye sok olyan dolgot megmagyaráz, amit nem lehet hétköznapi módon megmagyarázni, mert általában csak egy erőre gondolunk. Nagyon ritkán vesszük figyelembe a második erőt, az ellenállást, és soha nem vesszük figyelembe a harmadik erőt. Pedig a cselekvések bármilyen számításánál három erőt kell figyelembe venni.iv

Father

Isten, az Atya

Son

A Fiú Isten

Holy Ghost

Isten, a Szentlélek

Son

A Fiú Isten

God the Holy Ghost

Isten, a Szentlélek

Források

  1. Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Deminaovich Ouspensky
  2. Gurdjieff beszél tanítványainak – George Ivanovich Gurdjieff
  3. Belzebub elbeszélései unokájának – George Ivanovich Gurdjieff
  4. A negyedik út – Peter Ouspensky

2022/3-ban a BePeriod egy egész többrészes dokumentumfilmet készít George Gurdjieffről

Maradj tájékozott
Maradj tájékozott

Olvass tovább:

George Gurdjieff

I.rész:
Gurdjieff

Gurdjieff Teaching

II. rész:
Tanítás

Gurdjieff's School - Chateau de Prieure

III. rész:
Iskola

Gurdjieff on Struggle

IV. rész:
Beavatás

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

V.rész:
Negyedik Út