Negyedik Út Iskolák és az Élet

A Negyedik Út Iskolák az életben működnek. Tagjaik az életben élnek, dolgoznak, barátaik és családjuk van. Ez sok tekintetben megkülönbözteti őket a többi út iskoláitól.

Az élet generációról generációra változik. A ma született ember a digitális összekapcsoltság valóságában nő fel. Attól a naptól kezdve, hogy kinyitja a szemét, mindenki a telefonok alkalmazásain keresztül kommunikál körülötte. A szülei is ebben a valóságban nőttek fel, leszámítva korai életszakaszokat. A nagyszülő a digitalizáció előtti korszakban nőtt fel, amelyben ez a technológiai forradalom megjelent, kibontakozott és gyorsan terjedt. A dédszülő egy másik korszakból származik, amelyre ez a technológia viszonylag később kényszerült rá, gyakran zavarodottságot és neheztelést okozva. És ha figyelembe vesszük, hogy egy generáció 25 évig tart, akkor a dédnagyszülő a tárcsás telefonok és fekete-fehér tévék valóságába született bele, amely a digitális összeköttetést csak a sci-fi regényekben tudta elképzelni.

A Negyedik Út iskolájának lépést kell tartania az életben ezekkel a fejleményekkel, mert tagjai az életben működnek, és mert az élet egy speciális szükségletét szolgálja ki. Tehát míg egy keresztény kolostor az Athos-hegyben, egy buddhista vihára Tibetben vagy egy zsidó jesiva Jeruzsálemben ma is úgy néz ki és működik, mint ahogyan 100 évvel ezelőtt kinézett és működött, a Negyedik Út iskola nem. Meg kell változnia, ahogy az élet változik.

Az, hogy a Negyedik Út iskolája milyen szükségletet szolgál ki, eleinte kevéssé foglalkoztatja a keresőket – jellemzően saját szükségleteikben merülnek el –, bár ez kell, hogy irányítsa a keresésüket. Ha arról álmodoznak, hogy egy közép-ázsiai barlangban vagy a guatemalai dzsungelben elrejtve találnak egy Negyedik Út iskolát, akkor a keresésük kudarcra van ítélve, hacsak nem egy ilyen nosztalgián keresztüli kitérő szükséges az esetleges kiábrándulásukhoz. Végül is Ouspensky a szülővárosában találkozott Gurdjieffel, miután visszatért az indiai és ceyloni csodakeresésből. Az igazság elfogadása a maga feltételei szerint és bármilyen formában is jelenjen meg, gyakran az első akadály.

Az élet valóban gyorsan változik egyik generációról a másikra, bár nem feltétlenül a jobbik irányba. A technológia fejlődhet, ahogy az egyik korszak a következő rendelkezésére bocsátja vívmányait, de kevesen vitatnák, hogy a mi technológiai szempontból példátlan korunk ne lenne ugyanakkor társadalmilag, erkölcsileg és politikailag elfajult. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy a múltbeli civilizációk – különösen a távoli múlt civilizációi – úgy tűnik, megértettek olyan alapvető dolgokat az emberi állapotról, amelyeket mi már nem értünk? Úgy tűnik, hogy a korszakról korszakra való átmenet során, mint egy elromlott telefonos játékban, fontos dolgok kerültek a repedések közé, nélkülözhetetlen dolgok – dolgok, amelyek hiánya mára értelmetlenné teszi a technológiai fejlődésünket. Át tudunk teleportálni egy üzenetet az egész világon, de nincs semmi értelmes mondanivalónk. Vannak repülőgépeink, rakétáink és napenergiával hajtott járműveink, de nincs hová mennünk. A tudás, a szokások, az értékek és az emberi mivoltunkról alkotott, évszázadok során felhalmozott megértés, elenyészett és eltűnt. A Negyedik Út iskolájának feladata mindig az ilyen veszteségek visszaszerzése és az élet áramába való visszahelyezése körül forog.

E weboldal mögött álló iskola egy ilyen törekvést képvisel.

A Negyedik Út szellemiségének megtalálása

Az Igazság Keresőjének V. része elmagyarázza, hogy miért nem egyszerű a Negyedik Út iskolák múltbeli tevékenységének felderítése. Ahogy a Negyedik Út az élettel együtt változik, úgy veszíti el nevét és formáját, elmosva a nyomot, amelyet a történelmi feljegyzésekben hagy. Ahhoz, hogy felfedezzük a múltbeli Negyedik Út iskoláit, meg kell értenünk a Negyedik Út szellemét, és ennek a szellemnek a megjelenési formáit kell keresnünk. Az alábbiakban olyan idézetek gyűjteménye következik, amelyek ezt a szellemiséget közvetítik:

20-dik századi szerzők a Negyedik Út Iskoláiról 

[GEORGE GURDJIEFF] A negyedik út iskoláiban mindenekelőtt megértésre van szükség. Az erőfeszítések eredményei mindig a megértéssel arányosak.i

[GEORGE GURDJIEFF] A negyedik út iskola soha nem lehet egy meghatározott munka nélkül, soha nem lehet valamilyen kötelezettségvállalás nélkül, ami az egyedüli alapja létezésének. Amikor ezt a munkát befejezték … a negyedik út eltűnik az adott helyen, az adott formában, de csak azért, hogy talán máshol, más formában folytatódjon. A negyedik út iskolái létezésének alapja a munka egy adott feladat elvégzésére. Sohasem önmagukért, a nevelés vagy a tanítás kedvéért léteznek.i

[GEORGE GURDJIEFF] A negyedik út iskoláiban a munka nagyon változatos formájú és számos értelme lehet … Minél hamarabb megérti egy ember az elvégzendő munka célját, annál hamarabb válik hasznossá, és annál hamarabb less haszna belőle.i

George Gurdjieff on Fourth Way Schools

George Gurdjieff

George Gurdjieff on Fourth Way Schools

George Gurdjieff

Peter Ouspensky on Fourth Way Schools

Peter Ouspensky

[PETER OUSPENSKY] A mágneses központ, amelyik egy jógi iskolába vagy egy kolostorba vezeti az embert, különbözik attól a mágnesen központtól, amellyel legalább egy csoportot találhatna, ami esetleg egy negyedik utas iskolához vezethet. Azzal a mágneses központtal itt nem tudna dolgozni: nem rendelkezne elegendő anyaggal a kezdéshez. A vallási út engedelmességet követel. Itt széles látókörre, megértésre van szükség.ii

[PETER OUSPENSKY] A negyedik út iskoláiban elért tapasztalatok azt mutatják, hogy az ember szokásos életkörülményei a legmegfelelőbbek az öntanulmányozásra és az önmagán végzett munkára, mert bizonyos szempontból ezek a feltételek a legkönnyebbek, más szempontból pedig legnehezebbek.ii

[PETER OUSPENSKY] Olyan szervezet, amelyiket negyedik úthoz tartozó iskolának lehet nevezni, olyan szervezet, amely három erőt von be a munkájába.ii

Peter Ouspensky on Fourth Way Schools

Peter Ouspensky

Maurice Nicoll on Fourth Way Schools

Maruice Nicoll

[RODNEY COLLIN] A negyedik út iskolái ugyanúgy léteztek és léteznek, mint ahogy a három hagyományos út iskolái is léteztek és léteznek. De sokkal nehezebb őket felderíteni, mert – a többivel ellentétben – nem lehet őket egyetlen gyakorlat, egyetlen módszer, egyetlen feladat vagy egyetlen név alapján felismerni.iii

Rodney Collin on Fourth Way Schools

Rodney Collin

[MAURICE NICOLL] A Negyedik Útnak mindig az élet változó körülményeihez kell kapcsolódnia, és soha nem válhat rögzülté és megszokottá. Hirtelen szükségessé válhat a dolgok egész külső rendszerének megváltoztatása.iv

Maurice Nicoll on Fourth Way Schools

Maurice Nicoll

[JOHN BENNETT] Gurdjieff az „iskolákat” olyan szervezetként határozta meg, amelyek azzal a céllal léteznek, hogy a „Külső Körnek” – azaz a hétköznapi embereknek – átadják a „Belső Körből” származó tudást és erőket… A Negyedik Útnak nem lenne értelme, ha nem létezne egy „Belső Kör”, amelyhez vezet.v

John Bennett on Fourth Way Schools

John Bennett

[MAURICE NICOLL] A negyedik út iskolájának tanulója az élet közepette dolgozik, az élet minden szerencsétlenségével körülvéve, és végül az élet lesz a tanítója.iv

Források

  1. Egy ismeretlen tanítás töredékei – Peter Demianovich Ouspensky
  2. A negyedik út – Peter Demianovich Ouspensky
  3. A tudatos harmónia elmélete (The Theory of Conscious Harmony) – Rodney Collin Smith
  4. Kommentárok Gurdjieff és Ouspensky tanításaihoz (Commentaries on the Teaching of Gurdjieff and Ouspensky) – Maurice Nicoll
  5. Gurdjieff: Új világ teremtése (Gurdjieff: Making a New World) – John Godolphin Bennett
Rodney Collin on Fourth Way Schools

Rodney Collin

John Bennett on Fourth Way Schools

John Bennett

2022/24-ben a BePeriod egy többrészes dokumentumfilmet készít George Gurdjieffről.

George Gurdjieff

I.rész:
Gurdjieff

Gurdjieff Teaching

II. rész:
Tanítás

Gurdjieff's School - Chateau de Prieure

III. rész:
Iskola

Gurdjieff on Struggle

IV. rész:
Beavatás

Esotericism shown in a Tibetan Mandala

V.rész:
Negyedik Út